Ekonómia

RHEINZINK stále optimalizuje a cíti povinnosť ekonomicky udržateľného konania: hospodárenie s energiou, vodnými zdrojmi a skvalitnenie pracovných procesov.

Ekonomická udržateľnosť

V oblasti udržateľného ekonomického rozvoja je našou prioritou zachovanie a navýšenie fyzického kapitálu. Cieľom je udržanie vedomostí a imidžu spoločnosti na vysokej úrovni. To isté platí i pre manažment životného prostredia podľa medzinárodnej normy environmentálneho manažmentu ISO 14001, energetické hospodárenie (podľa ISO 50001), pre systém hospodárenia s vodou i pre ciele v oblasti inovácií.

Interný tím RHEINZINK pre ekoprofit a životné prostredie presadil v uplynulých rokoch okrem iného tieto projekty:

  • Projekty zamerané na energetickú efektivitu, vďaka ktorým sa za posledných 5 rokov ušetrilo približne 4000 MWh energie. Tým sa zabránilo vzniku cca 2360 ton emisií CO2 – čo zodpovedá ročnej emisii CO2, ktorá by vznikla pri spotrebe energie 400 dvojčlenných domácností.

  • Ročná spotreba vody bola znížená približne o 20 % vďaka zariadeniam na využitie úžitkovej vody a ďalším opatreniam.

  • Investície do energetiky a projektov z oblasti životného prostredia vo výške cca 800,00 EUR za posledné 4 roky.
RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565