Prehlásenie o produktoch a certifikáty

RHEINZINK - Environmentálne prehlásenie o produkte EPD (Environmental Product Declaration)

IBU Environmentálne prehlásenie o produkte (Environmental Product Declaration EPD) podľa ISO 14025 typ III a EN 15804

Materiál RHEINZINK bol už koncom 90. rokov po rozsiahlom hodnotení celého svojho životného cyklu vyhlásený grémiom Inštitútu Bauen und Umwelt e.V. (IBU) stavebným produktom šetrným k životnému prostrediu podľa ISO 14025 typ III (deklarácia produktov pre životné prostredie alebo Environmental Product Declaration – EPD). Od januára 2013 disponujeme ako jeden z prvých výrobcov kovov deklaráciou EPD podľa novej normy ČSN EN 15804 (Udržateľnosť stavieb – Environmentálne prehlásenie o produkte – Základné pravidlá pre produktovú kategóriu stavebných produktov) pre naše produktové rady PATINA LINE, PROTECT LINE a INTERIEUR LINE.

Deklarácia EPD podľa ISO 14025 typ III a EN 15804 tvorí základ údajov pre ekologické hodnotenie budovy, napr. pre vytvorenie ekologickej bilancie v rámci nemeckého certifikačného systému DGNB (German Sustainable Building Council).

www.bau-umwelt.de

www.dgnb.de

RHEINZINK - BREEAM Environmental Profile (BRE Global)

BRE globálny profil životného prostredia a certifikát

Britské hodnotenie udržateľnosti budov BREEAM „BRE Environmental Assessment Method" je v súčasnej dobe hlavnou a najrozšírenejšou metódou certifikácie budov.

Tabule a zvitky RHEINZINK boli certifikované inštitúciou BRE Global (British Building Research Establishment Ltd.) ako stavebné produkty šetrné k životnému prostrediu. Základom hodnotenia je rovnako ako pri EPD „Cradle to Gate“ (od kolísky po továrenskú bránu) analýza životného cyklu materiálu. Dopad na životné prostredie je prepočítaný v „ekobodoch“ na tonu materiálu.

Celkové hodnotenie je na úrovni komponentov, všetky ostatné potrebné materiály na 1 m² strechy alebo fasády sú doplnené. Pritom je zohľadnená doprava, údržba, životnosť a nevyhnutné procesy v závere životného cyklu materiálu, aby bolo možné prepočítať dopad na životné prostredie na báze 60 ročnej životnosti („cradle to grave“ - „od kolísky po likvidáciu"). Výsledok sa uvádza v ekobodoch na m² a vyhodnocuje sa jednoducho interpretovateľným ratingom od A+ do E.

Strešné krytiny a fasádne systémy RHEINZINK na stojatú drážku sú ohodnotené najlepším ratingom A+. Tieto a ďalšie hodnotenia strešných a fasádnych stavebných produktov RHEINZINK sú zdarma k dispozícii v on-line databáze www.greenbooklive.com. Stačí len prejsť na Search all GBL a pod Company Name a zadať názov firmy RHEINZINK.

RHEINZINK C2C Cradle to Cradle certifikát

C2C Cradle to Cradle certifikát

RHEINZINK je od roku 2009 certifikovaný podľa kritérií „Cradle to Cradle“. Myšlienka „Cradle to Cradle“ - „od začiatku k začiatku“ je založená na filozofii, že všetky materiály môžu byť opäť spracované bez straty kvality vrátane zvyškových látok na nový produkt. Zahŕňa tak posúdenie životného cyklu od získavania materiálu až k jeho opätovnému využitiu. Na rozdiel od pojmu recyklácie je základom pojmu „Cradle to Cradle“ myšlienka, že materiál opäť získava svoje pôvodné hodnoty a môže byť použitý pre nový, prinajmenšom rovnako hodnotný produkt (upcycling) a nemôže byť použitý iným, menej hodnotným spôsobom (downcycling) alebo dokonca len deponovaný.

Týmto požadovaným technickým a biologickým cyklom sa znižuje odpad a zaťaženie životného prostredia. Ďalej platí požiadavka, že počas využitia materiálu, jeho demontáže a opätovného zhodnotenia do nového produktu, nesmú vzniknúť žiadne toxické látky.

Strešné krytiny a fasádne systémy RHEINZINK získali pri recertifikácii od inštitútu MBDC status „Broz“. Certifikácia „Cradle to Cradle“ sa vzťahuje na všetky strešné a fasádne systémy firmy RHEINZINK vrátane kompletného systému odvodnenia striech. Inštitút MBDC robí každoročne preskúšanie štatútu zaradenia a nové posúdenie. Certifikácia podľa kritérií „Cradle to Cradle“ zodpovedá požiadavkám na ohľaduplné správanie spoločnosti RHEINZINK k životnému prostrediu.

www.braungart.comBRE certifikát
Označiť na stiahnutie. Predtým pozrieť? Kliknite na titul dokumentu. dodatočne vyžiadať poštou Veľkosť Typ Jazyk Zmena
Select all Select all
  
BRE Certificate
281 KB PDF English 21.01.16


C2C certifikáty
Označiť na stiahnutie. Predtým pozrieť? Kliknite na titul dokumentu. dodatočne vyžiadať poštou Veľkosť Typ Jazyk Zmena
Select all Select all
  
Cradle to Cradle - Gutter and Downspouts (certificate)
645 KB PDF English 10.10.17
  
Cradle to Cradle - Roof and Façade (certificate)
645 KB PDF English 10.10.17


Manažment zrážkových vôd

Zistite viac o vsakovaní a využití zrážkových vôd zo striech krytých materiálom RHEINZINK.

ďalej

Ochrana pred elektrosmogom

Je dokázané: RHEINZINK odtieni viac ako 99% elektromagnetického žiarenia.

ďalej

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565