Prehlásenie o produktoch a certifikáty

RHEINZINK - Environmentálne prehlásenie o produkte EPD (Environmental Product Declaration)

IBU Environmentálne prehlásenie o produkte (Environmental Product Declaration EPD) podľa ISO 14025 typ III a EN 15804

Materiál RHEINZINK bol už koncom 90. rokov po rozsiahlom hodnotení celého svojho životného cyklu vyhlásený grémiom Inštitútu Bauen und Umwelt e.V. (IBU) stavebným produktom šetrným k životnému prostrediu podľa ISO 14025 typ III (deklarácia produktov pre životné prostredie alebo Environmental Product Declaration – EPD). Od januára 2013 disponujeme ako jeden z prvých výrobcov kovov deklaráciou EPD podľa novej normy ČSN EN 15804 (Udržateľnosť stavieb – Environmentálne prehlásenie o produkte – Základné pravidlá pre produktovú kategóriu stavebných produktov) pre naše produktové rady PATINA LINE, PROTECT LINE a INTERIEUR LINE.

Deklarácia EPD podľa ISO 14025 typ III a EN 15804 tvorí základ údajov pre ekologické hodnotenie budovy, napr. pre vytvorenie ekologickej bilancie v rámci nemeckého certifikačného systému DGNB (German Sustainable Building Council).

www.bau-umwelt.de

www.dgnb.de

RHEINZINK - BREEAM Environmental Profile (BRE Global)

BRE globálny profil životného prostredia a certifikát

Britské hodnotenie udržateľnosti budov BREEAM „BRE Environmental Assessment Method" je v súčasnej dobe hlavnou a najrozšírenejšou metódou certifikácie budov.

Tabule a zvitky RHEINZINK boli certifikované inštitúciou BRE Global (British Building Research Establishment Ltd.) ako stavebné produkty šetrné k životnému prostrediu. Základom hodnotenia je rovnako ako pri EPD „Cradle to Gate“ (od kolísky po továrenskú bránu) analýza životného cyklu materiálu. Dopad na životné prostredie je prepočítaný v „ekobodoch“ na tonu materiálu.

Celkové hodnotenie je na úrovni komponentov, všetky ostatné potrebné materiály na 1 m² strechy alebo fasády sú doplnené. Pritom je zohľadnená doprava, údržba, životnosť a nevyhnutné procesy v závere životného cyklu materiálu, aby bolo možné prepočítať dopad na životné prostredie na báze 60 ročnej životnosti („cradle to grave“ - „od kolísky po likvidáciu"). Výsledok sa uvádza v ekobodoch na m² a vyhodnocuje sa jednoducho interpretovateľným ratingom od A+ do E.

Strešné krytiny a fasádne systémy RHEINZINK na stojatú drážku sú ohodnotené najlepším ratingom A+. Tieto a ďalšie hodnotenia strešných a fasádnych stavebných produktov RHEINZINK sú zdarma k dispozícii v on-line databáze www.greenbooklive.com. Stačí len prejsť na Search all GBL a pod Company Name a zadať názov firmy RHEINZINK.

RHEINZINK C2C Cradle to Cradle certifikát

C2C Cradle to Cradle certifikát

RHEINZINK je od roku 2009 certifikovaný podľa kritérií „Cradle to Cradle“. Myšlienka „Cradle to Cradle“ - „od začiatku k začiatku“ je založená na filozofii, že všetky materiály môžu byť opäť spracované bez straty kvality vrátane zvyškových látok na nový produkt. Zahŕňa tak posúdenie životného cyklu od získavania materiálu až k jeho opätovnému využitiu. Na rozdiel od pojmu recyklácie je základom pojmu „Cradle to Cradle“ myšlienka, že materiál opäť získava svoje pôvodné hodnoty a môže byť použitý pre nový, prinajmenšom rovnako hodnotný produkt (upcycling) a nemôže byť použitý iným, menej hodnotným spôsobom (downcycling) alebo dokonca len deponovaný.

Týmto požadovaným technickým a biologickým cyklom sa znižuje odpad a zaťaženie životného prostredia. Ďalej platí požiadavka, že počas využitia materiálu, jeho demontáže a opätovného zhodnotenia do nového produktu, nesmú vzniknúť žiadne toxické látky.

Strešné krytiny a fasádne systémy RHEINZINK získali pri recertifikácii od inštitútu MBDC status „Broz“. Certifikácia „Cradle to Cradle“ sa vzťahuje na všetky strešné a fasádne systémy firmy RHEINZINK vrátane kompletného systému odvodnenia striech. Inštitút MBDC robí každoročne preskúšanie štatútu zaradenia a nové posúdenie. Certifikácia podľa kritérií „Cradle to Cradle“ zodpovedá požiadavkám na ohľaduplné správanie spoločnosti RHEINZINK k životnému prostrediu.

www.braungart.com

C2C certifikáty
Označiť na stiahnutie. Predtým pozrieť? Kliknite na titul dokumentu. dodatočne vyžiadať poštou Veľkosť Typ Jazyk Zmena
Select all Select all
  
Cradle to Cradle - Gutter and Downspouts (certificate)
681 KB PDF English 26.08.19
  
Cradle to Cradle - Roof and Façade (certificate)
682 KB PDF English 26.08.19


Manažment zrážkových vôd

Zistite viac o vsakovaní a využití zrážkových vôd zo striech krytých materiálom RHEINZINK.

ďalej

Ochrana pred elektrosmogom

Je dokázané: RHEINZINK odtieni viac ako 99% elektromagnetického žiarenia.

ďalej

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565