Ochrana pred elektrosmogom

Medzinárodná spoločnosť pre elektromagnetický výskum (IGEF e.V.) merala schopnosť tienenia u materiálu RHEINZINK pred elektrosmogom. Výsledok: viac ako 99 % stávajúceho elektromagnetického žiarenia je odvedené uzemnením. Biologické merania na ľuďoch potvrdzujú technicky namerané hodnoty a ukazujú – hlavne v prípade uzemnenia - harmonické pôsobenie na srdce, krvný obeh a nervový systém. S tým súvisí uvoľnenie celého organizmu.

Ďalšie užitočné informácie o Medzinárodnej spoločnosti pre elektromagnetický výskum IGEF e.V. nájdete na adrese:

www.elektrosmog.com

Označiť na stiahnutie. Predtým pozrieť? Kliknite na titul dokumentu. dodatočne vyžiadať poštou Veľkosť Typ Jazyk Zmena
Select all Select all
  
IGEF Zertifikat 2018
618 KB PDF Deutsch 26.09.19


Prehlásenie o produktoch/ certifikáty

Ekologické vlastnosti titánzinku RHEINZINK boli posúdené a certifikované nezávislými inštitúciami.

ďalej

Manažment zrážkových vôd

Zistite viac o vsakovaní a využití zrážkových vôd zo striech krytých materiálom RHEINZINK.

ďalej

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565