Využitie dažďovej vody. Prirodzené. Bezpečné.

Dažďová voda môže mať ďalšie praktické využitie: vsakovanie do studní, odvádzanie do sudov na dažďovú vodu či splachovanie toaliet. S odvodnením RHEINZINK ľahko a rýchlo.

Vsakovanie zrážkových vôd

Vsakovanie zrážkových vôd zo zinkových striech do vsakovacích nádrží a vsakovacích studní je pri dodržiavaní stanovených technických pravidiel stavebných špecifikácií úplne bezpečné.

Prečo je vsakovanie bezpečné? V rámci celého radu medzinárodných výskumných projektov skúmali v posledných desiatich rokoch rôzne nezávislé inštitúcie možné následky výskytu zinku v dažďovej vode. Jednoznačný výsledok znie: zinok v dažďovej vode nemá žiadny nepriaznivý ani škodlivý vplyv.

  • Zinok je jedným z 10 najčastejších prvkov nachádzajúcich sa v zemskej kôre. Vo vode, vo vzduchu a v zemi existuje teda prirodzená koncentrácia pozadia.
  • Vo vode, vzduchu, v pôde existuje prirodzená koncentrácia zinku.
  • Zinok je po železe druhý najdôležitejší stopový prvok  a má zásadný význam pre život.
  • Je preukázané, že obsah zinku v dažďovej vode, odvádzanej zo zinkových striech, sa pohybuje na úrovni obsiahnutej v pitnej vode. Ani smernice EU, ani nemecké predpisy pre pitnú vodu neobsahujú limity pre obsah zinku.
  • Prirodzené odplavovanie strešných materiálov zo zinkových striech výrazne pokleslo vďaka masívnemu úbytku "kyslých dažďov" a s tým súvisiacej stále lepšej kvalite ovzdušia v posledných 15 rokoch.
  • Aktuálne publikácie Federálnej agentúry pre životné prostredie (UBA - Umweltbundesamt) uvádzajú, že len 2 % z celkového množstva zinku vstupujúceho do životného prostredia zo zinkových striech pochádzajú z plášťa budovy. Podiel zinku vstupujúci odtiaľ do pôdy je so svojimi menej než 0,5 % ešte nižší a neškodný.
  • Väčšina zinku prichádzajúceho do pôdy alebo vody nie je biologicky dostupná, pretože dochádza k prírodným väzbám kovu na ílové minerály, oxidy železa a organické látky.

Využitie dažďovej vody

Ďalšie možnosti ekologického a prirodzeného využitia dažďovej vody ponúkajú zariadenia na jej skladovanie a použitie. Široké spektrum možností sa pohybuje od osvedčeného sudu s dažďovou vodou ku štandardným, moderným systémom na využitie dažďovej vody, ako sú potrubie a cisterny. V závislosti na okolnostiach sú k dispozícii systémy rôznych veľkostí a charakteru.

Všade, kde nie je nutná kvalitná pitná voda, je možno využiť vodu dažďovú: na ​​zavlažovanie vonkajších plôch, zalievanie rastlín, na splachovanie toaliet i na pranie bielizne v práčke.

Viac k tejto téme si prečítajte v našej publikácii "Ekologicky šetrné využitie dažďovej vody" alebo na domovskej stránke Profesijného združenia pre využitie dažďovej vody „Fachvereinigung Betriebs- und Regenwassernutzung e.V.“, www.fbr.de.

Označiť na stiahnutie. Predtým pozrieť? Kliknite na titul dokumentu. dodatočne vyžiadať poštou Veľkosť Typ Jazyk Zmena
Select all Select all
  
Umweltgerechtes Regenwassermanagement (Broschüre)
1 MB PDF Deutsch 17.08.16


Prehlásenie o produktoch/ certifikáty

Ekologické vlastnosti titánzinku RHEINZINK boli posúdené a certifikované nezávislými inštitúciami.

ďalej

Ochrana pred elektrosmogom

Je dokázané: RHEINZINK odtieni viac ako 99% elektromagnetického žiarenia.

ďalej

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565