Ekológia

Zinok je ekologický materiál s vysokým recyklačným koeficientom.

Ekologická rovnováha

  • Prírodný materiál
  • Udržateľné zdroje
  • Prírodný povrch bez údržby
  • Dlhá životnosť
  • 100 % recyklovateľný
  • Bezpečný životný cyklus materiálu
  • Nízka spotreba primárnej energie

Prírodný materiál

Zinok patrí medzi 10 prvkov najčastejšie sa vyskytujúcich v zemskej kôre. Po železe je druhým najdôležitejším stopovým prvkom a hrá dôležitú rolu v rôznych fyziologických a biochemických funkciách. Zinok aktivizuje hormóny, stabilizuje bunečné membrány, ovplyvňuje rast a je dôležitý pre funkciu nervov, zraku, pokožky, pri hojení rán a pre fungovanie imunitného systému.

Udržateľné zdroje

Zinkové rudy sú široko dostupné geologicky i geograficky po celom svete, a to predovšetkým podzemnou ťažbou. Najviac zinkovej rudy sa v súčasnej dobe ťaží v Austrálii, Kanade a Peru. Taktiež Čína, Japonsko, Mexiko, Severná Kórea, USA, Zaire a niektoré európske krajiny sú významnými producentmi. S ohľadom na dnešné banské technické možnosti sa celosvetové zásoby zinku odhadujú na 3400 miliónov ton. To je podľa dnešných výrobných parametrov zásoba zinku na ďalších cca 700 rokov. Navyše v tomto množstve nie je ešte zohľadnený podiel recyklovaného materiálu. Zinok teda nepatrí k surovinám s ohrozenou dostupnosťou.

Prírodný povrch bez údržby

Výrobky z radu RHEINZINK-PATINA LINE majú prírodný povrch bez dodatočných vrstiev alebo fosfátovania a samočistiacu schopnosť. V priebehu času sa na ich povrchu vytvára patina – modrošedá alebo bridlicovošedá ochranná vrstva. Dôležité sú samoliečebné vlastnosti prírodnej patiny, čím sa postupne zacelí prípadné poškriabanie povrchu materiálu.

Dlhá životnosť

Takzvaný hutný zinok použil už v 19. storočí napríklad slávny architekt Carl Friedrich Schinkel (1781 - 1841). Budovy postavené architektom Schinkelom sú dnes postupne obnovované, pokiaľ nepadli za obeť pustošeniu vojny. Svedčí to o životnosti stavebného zinku a ochrane budov proti poveternostným vplyvom.

Patina chráni titánzinok proti korózii a predlžuje jeho trvanlivosť a životnosť. Patina je nerozpustná vo vode a vďaka neustálej obnove na povrchu masívneho materiálu znáša vplyvy životného prostredia / erózie (či už prírodného, alebo priemyselného pôvodu).

Vo vzťahu k priemerným hodnotám úbytku materiálu v stredoeurópskej klíme, ktoré sa vďaka poklesu znečistenia životného prostredia v posledných desaťročiach výrazne znížili, sa udáva pre strešné krytiny RHEINZINK očakávaná životnosť 100 až 120 rokov. Samozrejmou podmienkou je riadne naplánovanie a realizácia strešnej konštrukcie podľa zásad stavebnej fyziky a bezchybne prevedená remeselná práca.

Životnosť materiálu RHEINZINK je deklarovaná nasledujúcimi inštitúciami / certifikačnými úradmi:

  • BMUB - Spolkové ministerstvo životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti: Konštrukcia: Titánzinok ako strešná krytina ≥ 50 rokov (Zdroj: Tabuľka "Životnosť stavebných komponentov pre analýzy životného cyklu podľa BNB")
  • Britský inštitút Certification Institute BRE (Building Research Establishment Ltd. ) počíta v rámci posudzovania životného cyklu materiálu RHEINZINK u striech a fasád s životnosťou ≥ 80 rokov.
  • Inštitút TNO (Built Environment a Geosciences), Breda, Holandsko: Životnosť odkvapov a zvodov ≥ 75 rokov

Recyklácia

Schopnosť recyklácie hrá v udržateľnej výstavbe dôležitú rolu. Demolácia je súčasťou životného cyklu budovy a je jej venovaná zvláštna pozornosť. Cieľom je predovšetkým ochrana prírodných zdrojov a obmedzenie množstva odpadu. Vysoká schopnosť recyklácie umožňuje návrat prvkov budovy do prírodného energetického a materiálového cyklu. Preto dostávajú prednosť opakovane použiteľné alebo recyklovateľné materiály.

Produkty RHEINZINK majú v zásade večný život.  Pri rekonštrukciách alebo po uplynutí životného cyklu budovy sa tieto prvky dajú jednoducho oddeliť a recyklovať. Produkty PATINA LINE môžu byť na 100 % recyklované a znova použité bez ďalších výrobných krokov, ako je odstraňovanie náterov alebo rezanie kompozitných materiálov. Všetok kovový odpad z výroby sa roztaví a použije do nových výrobkov. Recyklačná kvóta stavebného zinku v Nemecku je asi 95 %, takže nedochádza prakticky ku žiadnym stratám stavebného zinku. Vďaka vysokej miere recyklácie materiálu obsahuje stavebný titánzinok už dnes takmer tretinu sekundárneho materiálu - tento pomer je limitovaný iba tou skutočnosťou, že produkty zinku sú veľmi trvanlivé a preto sú recyklované v dlhých cykloch.

Energia potrebná na recykláciu materiálu RHEINZINK obsahuje len asi 5 % primárnej energie. To znamená, že v porovnaní s novou výrobou dochádza k úspore 95 % energie. Vzhľadom na to, že hodnota recyklovaného materiálu činí dnes až 60 % z ceny rafinovaného zinku, je rozhodnutie pre prírodný materiál z ekonomického hľadiska mimoriadne rozumné a dlhodobo udržateľné.

Nízka spotreba primárnej energie

Vďaka relatívne nízkej teplote tavenia pri výrobe kovov, približne 520°, a vysokej miere recyklácie vykazujú produkty RHEINZINK pomerne nízku spotrebu primárnej energie. Ľahko obstoja v porovnaní s inými stavebnými kovmi a bežnými strešnými krytinami, ako sú betónové strešné škridlice alebo škridlice pálené.

Nahliadnite do našich environmentálnych prehlásení o produktoch.

Prehlásenie o produktoch/ certifikáty

Ekologické vlastnosti titánzinku RHEINZINK boli posúdené a certifikované nezávislými inštitúciami.

ďalej

Manažment zrážkových vôd

Zistite viac o vsakovaní a využití zrážkových vôd zo striech krytých materiálom RHEINZINK.

ďalej

Ochrana pred elektrosmogom

Je dokázané: RHEINZINK odtieni viac ako 99% elektromagnetického žiarenia.

ďalej

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565