Tri piliere RHEINZINKU pre udržateľný rozvoj

Ekológia

Prírodný materiál, dlhá životnosť, recyklovateľnosť - čím RHEINZINK prispieva k pozitívnej bilancii životného prostredia?

ďalej

Ekonómia

Najlepšie praktické riešenia pre zodpovedné využívanie zdrojov.

ďalej

Spoločnosť

Úspech vytvárajú ľudia. Partnerstvo berieme vážne. Nadovšetko si ceníme partnerskú spoluprácu s našimi zákazníkmi, dodávateľmi a spolupracovníkmi.

ďalej

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565