Poradenstvo klampiara školiteľa

V prípade, že potrebujete poradiť ohľadom klampiarskeho detailu, príp. si dohodnúť poradenstvo priamo na stavbe, ozvite sa priamo na:

Ing. Miroslav Komzala
T: +421 910 955 744
E: miroslav.komzala(at)rheinzink.sk

Poradenstvo a servis priamo na stavbe

Poradenstvo a školenie na stavbe

Je mnoho dôvodov, prečo majú priamo na stavbe pôsobiť naši RHEINZINK - odborní remeselníci ako poradcovia. Poradiť potrebujú napríklad začiatočníci ako správne narábať s materiálom RHEINZINK na konkrétnom stavebnom objekte alebo ak treba poradiť pri využívaní inovatívnych systémov RHEINZINK pre strechy a fasády.

Naša ponuková paleta je široká: oboznámenie so špecifickými spracovateľskými kritériami RHEINZINK, efektívne používanie strojov a špeciálneho náradia, pomoc  v oblasti výmerov, rozdelenia krytinových pásov, škárovacie techniky, komplikované detaily,  použitie moderných klampiarskych a systémových techník atď.

Pre konzultácie na mieste sú vám k dispozícii naši poradcovia. V prípade, že je potrebná rozsiahlejšia konzultácia, sú tu naši školitelia. Ak potrebujete bližšie informácie, skontaktujte sa prosím s technickým oddelením firmy RHEINZINK.

Možnosť požičania strojov

Nielen z ekonomických dôvodov, ale aj kvôli kvalitnému spracovaniu výrobkov sú na stavbe často potrebné stroje. Preto Vám RHEINZINK ponúka servis na prenájom strojov: 

 • Miniprof- profilovací stroj
 • Falzomat Piccolo- uzatvárač drážok
 • súprava pre prácu v zimnom období
 • prístroj na zakružovanie RHEINZINK Klick- lištového systému
 • kliešte na naťahovanie, vyrovnávanie a stláčanie  

Informácie o možnostiach zapožičania dostanete na našom technickom oddelení.

Servis pre malé zvitky

Zvitky veľkých rozmerov tažko vyhovejú rôznym dôležitým požiadavkám remeselného spracovania. Dnešný vývin stavebníctva si vyžaduje jednoduchú dostupnosť a spracovanie v krátkom čase. RHEINZINK vyhovel týmto požiadavkám a ponúka servis malých zvitkov, na mieru šitú službu pre individuálne projekty. Malé zvitky RHEINZINK v primeraných rozmeroch pre danú stavbu sú vyhotovené spravidla do 24 hodín po ich objednaní. Zvitky štandardných rozmerov sú k dispozícii vo všetkých regionálnych centrách a skladoch firmy RHEINZINK.

Celoštátna sieť pobočiek RHEINZINK a odborný obchod zabezpečuje hladký priebeh dodávok. U značkových predajcov RHEINZINK je kedykoľvek bez problémov možný aj vlastný odber. 

 • Všetky bežné šírky pásov 
 • Všetky hmotnosti pásov 
 • Všetky dĺžky pásov 
 • Rôzne hrúbky a šírky 
 • Výroba presných rozmerov 
 • Garantovaná kvalita 
 • Dostupnosť v krátkom čase

Lemovacie profily

Tvar stavby, hlavne zastrešenie vyžaduje často veľké množstvo rôznych stavebných profilov. Na optimalizáciu priebehu stavebných prác a na zamedzenie finančne a časovo náročných príprav na stavbe ponúka RHEINZINK rýchly a kvalitatívne optimalizovaný servis výroby stavebných profilov. Tak pre klasické profily stavebného klampiarstva, ako aj pre profilovanie pri pokrývaní na stojatú drážku. Či kónické alebo rovné, možné sú rôznorodé tvary. Profily podľa individuálnej požiadavky podľa návrhu a v závislosti od ich množstva sú vyrobené do 24 hodín. Štandardné profily, ako napr. žľab, odkvapový pás, krycie lišty atď. sú neustále k dispozícii. Servisná ponuka RHEINZINK garantuje kvalitu remeselného spracovania takmer pre každý profilový tvar.

 • výroba jednotlivých kusov nezvyšuje finančnú náročnosť.
 • úspora vysokých investícií
 • presnosť rozmerov vďaka moderným strojom
 • žiadne problémy s odpadom z materiálu a skladovacou kapacitou
 • optimálny priebeh stavby obmedzením časovo náročnej prípravy a výroby

Správne náradie

Zostavili sme pre vás zoznam odporúčaného náradia a nástrojov, keďže my sami ho priamo nepredávame. Náradie a nástroje môžete dostať v špecializovaných obchodoch.RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565