TECHNICKÉ PORADENSTVO:

ZÁPADNÉ SLOVENSKO:

Ing. Zuzana Takácsová, PhD.
+421 911 245 945
zuzana.takacsova(at)rheinzink.sk 


STREDNÉ A VÝCHODNÉ SLOVENSKO:


Ing. Miroslav Komzala
+421 910 955 744
miroslav.komzala(at)rheinzink.sk 

Technický servis

Súčasnú stavebnú výrobu možno charakterizovať ako komplexný proces, ktorý zahŕňa viaceré fenomény - moderné architektonické stvárnenie, energetické koncepcie, prevádzkovo-ekonomické požiadavky a procesy. Množstvo remesiel, bohatosť výrobkov, znalosti o ich vlastnostiach a čo najlepších možnostiach spracovania – to je realita, ktorá pre nás predstavuje výzvu.

Taký materiál ako je RHEINZINK, ktorý disponuje mnohorakými možnosťami použitia – od odvodnenia striech až po opláštenia rôznych tvarov na budovách – si vyžaduje dôkladné znalosti a kvalifikované postupy v projekčnej i realizačnej fáze. Veľmi radi podporíme vaše projekty stavebných objektov a ich realizáciu už od samého začiatku. Či sa jedná o odporúčanie vhodného montážneho systému, o konštrukčné zloženie, rady skúsených remeselníkov, alebo ak je treba zostaviť popis výkonov, obráťte sa na nás, zavolajte nám.

Naše motto znie: vy máte myšlienku – my riešenie.

V tejto kapitole máte možnosť vybaviť on-line mnohé projektové a realizačné témy: od správneho dimenzovania pododkvapového odvodnenia strechy až po informácie o správnej tepelnej izolácii. Tu dostanete príslušné informácie na základe aktuálnych noriem.

Môžete tiež požiadať o vzory materiálov a súčasne si on-line vybaviť popis prác. Pri otázkach sme uviedli kontaktného pracovníka pre váš región.

Za vaše podnety na zlepšenie nášho servisného programu sme vám povďační.

moje návrhy...

 

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565