FAQ- najčastejšie otázky

Prečítajte si odpovede na rôzne otázky ohľadom nášho materiálu, tak ako aj o zinku vo všeobecnoti.

Prečo je RHEINZINK ekologický materiál?

RHEINZINK je prírodný materiál, ktorý je vyrobený zo zinku. Materiál dispoduje prírodným povrchom, ktorý vytvára patinu. Táto patina zaisťuje bezúdržbovosť viacerým generáciám. RHEINZINK po jeho využití je 100% recyklovateľný. I na produkciu je potrebná menšia primárna energia. 

Ako je hodnotená energetická bilancia materiálu RHEINZINK?

RHEINZINK disponuje pozitívnou energetickou bilanciou. Materiál tak môže byť vyrobený s nízkou spotrebou energie. Potvrdzuje to i podiel zo sekundárneho materiálu pochádzajúceho zo šrotu počas výroby ako aj podielu starého zinku, o objeme 30%, čo spotrebu energie redukuje o viac ako 90%.

Akú životnosť má RHEINZINK- strešná krytina?

Aktuálne analýzy zahŕňajú životnosť RHEINZINK- strešných a fasádnych krytín. Technicky je životnosť krytín vypočítaná na cca. 75 rokov. Predpokladom dlhej životnosti je spoľahlivé projektovanie strešnej konštrukcie podľa zvyčajných, stavebno-fyzikálnych požiadaviek a korektné spracovanie materiálu remeselníkom.

Akú životnosť má RHEINZINK- odvodňovací systém?

V odvodňovacom systéme sa roky zbierajú rôzne látky, ktoré môžu pre materiál čiastočne znamenať záťaž, a ktoré môžu ovplyvniť jeho životnosť. Podľa posledných analýz súčasných vplyvov životného prostredia, ktoré sú podstatne lepšie ako pred 20 rokmi, vychádza životnosť pre odvodnenie na cca. 40 rokov. 

Recykluje sa materiál RHEINZINK?

Materiál RHEINZINK, ktorý sa po fáze využitia zdemontuje a môže byť cez výkup kovov 100% znovupoužitý. Už niekoľko rokov je tento proces recyklácie zabehnutý a oceňovaný. Podiel znovupoužitého materiálu už roky predstavuje výšku až 90%. Dôvodom toho je vysoká cena zvyškového materiálu od 55-60% z pôvodnej ceny materiálu, o ktorý preto špeciálny záujem v zbere starého a zvyškového materiálu.  

Aký vysoký je podiel recyklácie v produkcii RHEINZINK?

Momentálny podiel recyklovaného materiálu v produkcii RHEINZINK predstavuje 100%. Všetok šrot z produkcie je zberaný a neobmedzene znovupoužitý. Bilancia odpadu pri produkcii je preto pozitívne oceňovaná. Tento systém je posudzovaný integrovaným manažmentom kvality a životného prostredia podľa ISO 9001 a ISO 14001. 

Aký vysoký je podiel recyklovaného materiálu v materiáli RHEINZINK?

Podiel je závislý od dostupnosti šrotu od našich dodávateľov. Tohto času obsahuje podiel sekundárneho materiálu v našom produkte jemný zinok 10%, to štatisticky znamená, že 30 cm strešného žľabu už bolo raz využitých na strešný žľab.

Prečo nie je použité väčšie množstvo recyklovaného materiálu pri výrobe?

Odpoveď závisí od dostupnosti šrotu. Na základe dlhej životnosti stavebných produktov z materiálu RHEINZINK sú už viac ako 30 rokov namontované produkty stále funkčné. Množstvo zabudovaných RHEINZINK- produktov ako aj ďalších iných zinkových materiálov na stavbe či v dennodennom užívaní nie je veľké a kolobeh zinku tak stále nie je dostačujúci ešte aj ako materiál, ktorý by bol k dispozícii k recyklácii a znovupoužitiu, príp. dostupný v takom množstve na trhu starého železa.

Aké vysoké je množstvo zásob prírodných zdrojov pre produkciu zinku?

Mnoho desaťročí sa skúmajú zásoby zinku. Dnes existujúce dáta dokladujú zdroje zinku, ktoré bez ohľadu na znovupoužitý zinkový šrot pokryje minimálne najbližších 700 rokov.

V ktorých oblastiach sa ešte používa zinok ako materiál?

Zinok sa používa v mnohých oblastiach od zhotovenia autopneumatík, farieb, batérií do kúpeľne alebo kľučiek dverí, pri hračkách či kozmetických produktoch. Každý človek sa stretáva s materiálom zinok denne, či v šampóne pri rannej sprche alebo v medicíne- sú veľmi známe napr. zinkové maste.

V ktorých potravinách sa vyskytuje zinok?

V potravinách je zinok nepostrádateľný ako životne dôležitý stopový prvok. Kilogram hovädzieho mäsa obsahuje 25-50 mg, kilogram ovsených vločiek 70-140 mg. Človek potrebuje v priemere cca 10-15 mg zinku na deň pre dôležité telesné funkcie ako napríklad, tvorba enzýmov, rast, hojenie rán, atď. Tehotným a dojčiacim ženám je odporúčané prijať až 25 mg zinku na deň.

Prečo je zinok ako ťažký kov napriek tomu nepostrádateľný?

Zinok je na základe svojej špecifickej hmotnosti viac ako 5 g na cm³ automaticky priradený k ťažkým kovom. Toto delenie hmotnosti však automaticky nezahŕňa jeho klasifikáciu jedovatej látky. Zinok sa po užití neukladá v tele, ako napr. striebro alebo kadmium. Z tela sú, nie pre vlastnú výmenu látok potrebné množstvá zinku, prirodzenou cestou vylučované. Zásadne platí, bez zinku neexistuje život!

Môže byť bez ohrozenia vsakovaná dažďová voda z plôch pokrytých materiálom RHEINZINK?

Vsakovanie dažďovej vody je vedecky preverované. Platí tu princíp starostlivosti ochrany vôd a s tým spojených spodných vôd. Ak je dažďová voda zo zinkových plôch vedená priamo do plôch na vsakovanie, sú zinkové ióny viazané na organické častice ako prach, lístie, častice/úlomky z iných materiálov alebo do podzemných miest. Pre zvlášť geologické regióny sú k dispozícii filtrovacie zariadenia. Povolenie na vsakovanie je pri dodržaní úradných nariadení čisto formálna vec.

Ako môžu byť strešné krytiny z materiálu RHEINZINK využité ako nízkoenergetické strechy?

Pre multifunkčné využitie RHEINZINK- strešných systémov ponúkame integrovanú solar thermie a solárno- fotovoltaické systémy. Tieto systémy k výrobe tepla a energie harmonicky zapadajú do architektonického stvárnenia strechy- v oblasti solar thermie dokonca nevidno nič.

Kde si môžem RHEINZINK kúpiť?

Materiál RHEINZINK dostanete u všetkých dobrých špecializovaných značkových predajcov vo vašom okolí.

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565