Školenia

Dovzdelávacie semináre v klampiarskej a systémovej technike v spolupráci s RHEINZINK- značkovými predajcami, cechom a odbornými školami.

ďalej

Najčastejšie otázky- FAQ/Info-Pedia

Ako dlho vydrží RHEINZINK strešná krytina? Aká vysoká je recyklačná kvóta a kde si môžem zakúpiť RHEINZINK? Na tieto a ďalšie otázky nájdete odpovede tu.

k vašim najčastejším otázkam

Komplexný servis

Silní partneri - odborníci v obchode, remesle i projektoch

Servis zákazníkom je našou prioritou. Rovnako ako výroba vysokohodnotných výrobkov z titánzinku pre strešné krytiny, opláštenie fasád a odvodnenie striech. Komplexný servis zákaznikom sa opiera o tri základné piliere:

  • poradenstvo a servis na stavbe

  • produkty na mieru a rozsiahly dodávateľský servis

  • semináre, školenia a informačné podujatia

Ponuka služieb pre Vás

Pre potreby našich zákazníkov je k dispozícii odborne školený personál v každom regióne Slovenska.

Obchodno-technickí poradcovia RHEINZINK, ktorí majú príslušné vzdelanie a dlhoročné skúsenosti, poskytujú odborné poradenstvo o možnostiach použitia výrobkov RHEINZINK. Súčasne dohliadajú na ich realizáciu na každom konkrétnom objekte. Títo poradcovia spolupracujú so stavebnými inžiniermi, architektami, remeselníkmi.

K nášmu kompletnému servisu na mieste patrí zapožičanie strojov a náradia. V každom prípade dokážeme ponúknuť architektovi, projektantovi a klampiarovi individuálne riešenia. Servis ohýbaných profilov dodá klampiarovi už zhotovené profily na základe vlastných skíc. Tvar stavebného objektu si totiž často vyžaduje množstvo rôznych stavebných profilov, hlavne pri krytinách.

Kvôli optimalizácii priebehu stavebných prác a aby sme predišli náročným a nákladným vyhotoveniam na stavbe, ponúka  RHEINZINK špeciálny servis, a to rýchlu výrobu optimalizovaných predpripravených profilov. Týka sa to jednak klasických klampiarskych profilov, ako aj profilových vyhotovení  v oblasti stojatej drážky. Možné sú najrozličnejšie tvary - kónické, rovné atď. Časovo je výroba viazaná na množstvo, ale behom 24 hodín môžu byť pripravené. 

Aj v oblasti malých zvitkov je pre remeselníka dôležitý servis na mieste, pretože manipulácia s veľkými zvitkami na stavbe je komplikovaná.
Súčasná stavebná výroba totiž vyžaduje dobrú remeselnú zručnosť a rýchlu dostupnosť.RHEINZINK zodpovedá týmto požiadavkám a poskytuje servisom malých zvitkov zhotovenie individuálnych objednávok na mieru. Tiež malé zvitky v požadovaných tvaroch sa zhotovujú spravidla behom 24 hodín po objednaní.

RHEINZINK si už roky zakladá na dobrých kontaktoch so zákazníkom. Dobré partnerské vzťahy a spokojní zákazníci potvrdzujú našu stratégiu a sú dôkazom toho, že úspech firmy záleží nielen od vysokokvalitných výrobkov, ale aj od dobrých a serióznych vzťahov so zákazníkom.

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565