Technika systému

Popis systému

  •  strešná krytina od sklonu strechy 30°
  • sklon strechy v oblastiach bohatých na sneh od 35°  

Uhlová stojatá drážka nachádza uplatnenie v oblasti pokrývania striech so sklonom väčším ako 30°, v oblasti opláštenia fasád a pri obkladoch malých plôch, ako sú záveterné lišty, atiky, štítové steny atď. Strešné a fasádové plochy možno dobre opticky členiť, vzhľadom na výšku drážky 25 mm a jej šírku cca 12 mm. Uhlová stojatá drážka sa vyznačuje predovšetkým malým pnutím materiálu. Použitie uhlových drážok je v porovnaní s dvojitou stojatou drážkou obzvlášť ľahké hlavne pri strojovo profilovaných krytinových pásoch, pretože hotová uhlová drážka vznikne uzatvorením iba jedného ramena profilu. Uhlová stojatá drážka sa zhotovuje pomocou valcovacej stolice (dĺžka ≤ 16,0 m) alebo pomocou ohýbačky (dĺžka ≤ 6,0 m). 
Pomocou techniky uhlovej stojatej drážky môžu byť pokryté kužeľové plochy, ako aj konkávne alebo konvexne zaoblené povrchy.

Rozmery/hrúbky plechov

  • štandardné šírky krytinových pásov cca. 530 mm (šírka zvitku 600 mm)
  • bežné šírky krytinových pásov od 400 mm do 600 mm
  • hrúbky plechu  0,7 mm / 0,8 mm
  • bežné dĺžky krytinových pásov do 10,00 m
  • v špeciálnych prípadoch do 16,00 m
  • dodávané dĺžky max. do 7,0 m

 Medzinárodné štandardné rozmery pre strechy pokryté technikou uhlovej stojatej drážky sú: šírka strešného pásu cca 530 mm (šírka zvitku 600 mm) a hrúbka materiálu 0,7 mm.
Na základe praktických skúseností odporúčame na pultové strechy s presahom obmedziť šírku krytinových pásov na 430 mm a hrúbku plechu na 0,8 mm. Toto opatrenie slúži na obmedzenie hluku, ktorý vzniká pri prirodzenom prehýbaní pásov vplyvom silného vetra.
Bežná maximálna dĺžka krytinového pásu je 10,00 m. V zvláštnom prípade možno klásť pásy do dĺžky 16,00 m. V tomto prípade sa sklon strechy obmedzí na max. 30°. Upevnenia a detaily pripojenia pásov treba v tomto prípade prispôsobiť zvýšeným dĺžkovým zmenám.
Pokiaľ maximálna dĺžka krytinových pásov nestačí, možno ich nadstaviť a spojiť priečnymi dilatačnými spojmi.

Špeciálne formy

  • konkávne a konvexne zaoblené krytinové pásy
  • kónické krytinové pásy

Minimálny polomer pre konkávne zaoblené, predprofilované krytinové pásy je 0,6 m. Plochy s polomerom 12 m a viac nie sú pre zaoblené predprofilované pásy vhodné. Pri malých polomeroch < 0,6m je potrebné na krytinových pásoch ručne vyhotoviť stojaté drážky a manuálne kliešťami alebo skružovačkou Biegeboy vyhotoviť požadovaný oblúk. 

Pri konvexne zaoblených plochách treba drážky stlačiť, čo je technicky náročnejšie ako naťahovanie. Minimálny polomer konvexne zaoblených predprofilovaných pásov je preto 2,5 m. Plochy s polomerom 25 m a viac nie sú pre zaoblené plochy vhodné. 

Na realizáciu striech so zaobleným pôdorysom alebo striech so špecifickými detailami sa používajú kónické pásy. Šírka kónických pásov by sa kvôli remeselnému zhotoveniu mala pohybovať medzi minimálne 100 mm a maximálne 730 mm, v závislosti od zaťaženia vetrom. Pri pultových strechách by sa mala dodržať maximálna šírka krytinového pásu 530 mm.

Upevnenie

RHEINZINK- strešné krytiny realizované technikou na drážku sa nepriamo pripevnia pomocou pevných a posuvných príponiek. Na zaistenie požadovaných odstupov príponiek použite prosím našu tabuľku zaťaženia vetrom v brožúre Technika na drážkovanú krytinu – projektovanie a použitie. Pre tieto potreby je nutné vopred zistiť zaťaženie vetrom podľa normy DIN 1055 dodatok 4. Preukázanie výrobcu: Technika na stojatú drážku

 

Označiť na stiahnutie. Predtým pozrieť? Kliknite na titul dokumentu. dodatočne vyžiadať poštou Veľkosť Typ Jazyk Zmena
Select all Select all
  
Standing seam technology (checklist)
3 MB PDF Slovenčina 08.10.15


RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565