Uhlová stojatá drážka

Uhlová stojatá drážka z titánzinku RHEINZINK vytvára elegantnú a atraktívnu optiku na malé i veľké ploche.
 • živá- elegantná štruktúra titánzinku aj pri veľkých plochách

  • realizovateľné konkávne a konvexné oblé plochy
    
  • použiteľné pre strešné sklony od 35°

  • markantné členenie strešných plôch na cca 12 mm šírky drážky 

  • jednoduchá a racionálna pokládka 

  • dažďutesný pozdĺžny, drážkovaný spoj dlhých drážok 

  • použitie predprofilovaných krytinových pásov

  •  krytinové pásy do 10 m, väčšia dĺžka na objednávku

RHEINZINK- uhlová stojatá drážka

Uhlová stojatá drážka predstavuje medzi tradičnými klampiarskymi technikami relatívne nový spôsob spájania krytinových pásov: v odbornej literatúre sa opisuje iba od začiatku 20. storočia. Používa sa pri sklonoch väčších ako 35°, v oblastiach bohatých na sneh ako bežný a veľmi častý spôsob riešenia drážkovania. Použitie uhlových drážok je v porovnaní s dvojitou stojatou drážkou obzvlášť ľahké najmä pri strojovo profilovaných krytinových pásoch, pretože hotová uhlová drážka vznikne uzatvorením iba jedného ramena profilu. Výsledkom je potom redukovanie zvlnených plôch na povrchu. 

Uhlová stojatá drážka sa používa hlavne pri vytváraní viditeľných častí strešných plôch s veľkým sklonom, napr. na štítových čelných stenách, atikových stenách a šikmých podkrovných častiach a možno ju použiť v klasickom zvislom, šikmom, alebo horizontálnom usporiadaní. Opticky pôsobí širším dojmom než dvojitá stojatá drážka a jej aplikáciou môžu tiež vznikať pri veľkoplošných objektoch živšie a výraznejšie plošné štruktúry.

Systém RHEINZINK- CLIPFIX a inovované príponky: nová éra spolehlivého upevnenia

Označiť na stiahnutie. Predtým pozrieť? Kliknite na titul dokumentu. dodatočne vyžiadať poštou Veľkosť Typ Jazyk Zmena
Select all Select all
  
OCHRANA PAMÁTEK S RHEINZINKEM (Broschüre)
4 MB PDF Slovenčina 16.04.14


RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565