Technika systému

Popis systému

  •  strešná krytina od 35° sklonu strechy 

Strešné šablóny sa rozdeľujú na veľkorozmerové a malé. Veľkorozmerové strešné šablóny majú väčšiu viditeľnú plochu a sú určené na veľkoplošné opláštenia. Medzi malé šablóny patria štvorcové a kosoštvorcové strešné šablóny.
Na rozdiel od dosiek, alebo šindľov s podobným optickým vzhľadom, strešné šablóny majú po obvode spätné ohyby, vzhľadom na ich spájanie technikou jednoduchej ležatej drážky.
Všetky typy strešných šablón (veľké, štvorcové a kosoštvorcové) sa dajú vyrábať priemyselne i ručne v klampiarskych dielňach z tabuľového materiálu v ľubovoľných variáciách a odporučených rozmeroch.

Rozmery/ hrúbky plechov

Malé šablóny

  • prefabrikované štvorcové strešné šablóny menovitá veľkosť 400
  • prefabrikované kosoštvorcové strešné šablóny menovitá veľkosť 285
  • hrúbka materiálu 0,8 mm


Ďalšie menovité veľkosti je možné obdržať na objednávku.

Veľkorozmerové šablóny

  • stavebná šírka od 333 mm do 800 mm*
  • stavebná dĺžka v horizontálnom smere až 3000 mm
  • hrúbka materiálu 0,7 / 0,8 mm/ 1,0 mm

Veľkorozmerové šablóny je možné vyhotoviť individuálne na každý objekt podľa želaných príp. požadovaných šírkach. 
V povrchovej kvalite RHEINZINK-„predzvetranýpro bridlicovošedý“ je dodávaný iba do stavebnej šírky 630 mm.

Špeciálne formy

  • konvexne a konkávne zaoblené šablóny
  • šablóny rôznych geometrických tvarov

Malé šablóny možno dobre prispôsobiť zaobleným tvarom budov. Vzhľadom na rozmer šablóny a polomer budovy je pri väčších tvaroch potrebné šablóny vopred zaobliť. 
Šablóny možno zhotoviť v rôznych geometrických tvaroch, napr. trapézový alebo v štruktúre včelích plástov.
V prípade realizácie sa prosím obráťte na príslušného technického poradcu.

Upevnenie

Pevnosť šablón RHEINZINK sa potvrdila skúškami sania vetra podľa skúšobných kritérií ETAG 006. Maximálna možná šírka veľkých šablón a požadovaná hrúbka materiálu sa určuje podľa zaťaženia vetrom na danej budove.
Pre malé i veľkorozmerové šablóny ponúkame vhodné príponky, príp. príponkové pásy. 
V prípade realizácie sa prosím obráťte na príslušného technického poradcu.RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565