Konštrukčné príklady

Šablónové krytiny v porovnaní s krytinami na stojatú drážku nedisponuijú takou istou mierou bezpečnosti proti dažďu. Jepotrebné projektovať vetranú strešnú konštrukciu a vytvorenie poistnej odvodňovacej úrovne, aby sa zabránilo vnikaniu vlhkosti.
Ďalšie informácie o konštrukcii strechy v súvislosti so sklonom strechy a o potrebnej spodnej konštrukcii si nájdite prosím v našich technických podkladoch.RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565