Systém snehových zachytávačov

Požiadavky systému snehových zachytávačov

Systém snehových zábran prispieva k bezpečnosti cestnej premávky a chráni chodcov pred padajúcim snehom a ľadom zo strechy. Potrebu snehových zábran upravuje stavebný poriadok jednotlivých krajín. Zariadenia zabraňujúce padaniu snehu a ľadu sa predpisujú podľa sklonu strechy, nadmorskej výšky alebo charakteru snehových zrážok. Konkrétna realizácia systému závisi od funkčného využívania budovy, napr. či ide o spoločenské budovy alebo verejné stavby a je v konečnom dôsledku v kompetencii investora.

Systém snehových zachytávačov typ HEUEL

Pre šablónové krytiny RHEINZINK je vhodný systém Typ HEUEL. Pozostáva z hliníkovej liatinovej dosky, ktorá sa rýchloskrutkami z ušľachtilej ocele pripevní priamo na drevené debnenie a z presahujúcej dosky s obvodovým gumovým tesnením. Na spodnej doske sú pripevnené dva závitové svorníky na uchytenie držiaka snehového zachytávača. Do strešnej  krytiny treba urobiť potrebný výrez. EPDM- tesnenie vrchnej dosky utesňuje výrez v krytinových pásoch. Pohyb krytinových pásov pod tesnením EPDM je zabezpečený.
Upozornenie: rozmery montážnej dosky cca 240 mm x 180 mm obmedzuje použitie maloplošných šablón. Systém sa nemôže použiť na kosoštvorcové šablóny menovitej veľkosti 250.
Podrobné informácie, návody na montáž, skúšobné protokoly, ako aj dodacie podmienky a ceny dostanete priamo vo firme Heul:

Josef Heuel und Söhne GmbH
Am Lindhövel 3
D - 59846 Sundern-Hachen
T: +49 2935 9666-0
F: +49 2935 9666-60
info(at)heuel.de
www.heuel.de

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565