Bezpečnostné prvky

Predpisy pre montáž

Pri téme „zabezpečenie proti pádu“ treba mať na zreteli množstvo predpisov a zákonov: povinnosťou každého projektanta, investora, majiteľa atď. je zaistiť bezpečnosť chodcov a cestnej premávky, keď sa na streche pohybujú osoby. 

Norma STN 4426 (Bezpečnostno-technické požiadavky na pracoviská a cestné komunikácie) platí ako uznávaná technická smernica a konkretizuje požiadavky z predpisov profesijných združení.

Ďalšie smerodajné ustanovenia sú Nariadenie o pracoviskách, Smernice pre pracoviská, Stavebné poriadky krajín a  Predpisy profesijných združení na ochranu zdravia. Pripevňovacie zariadenia musia zodpovedať norme STN 795, bezpečnostné strešné háky norme STN 517. Konkrétna realizácia je závislá podľa normy STN 4426 od sklonu strechy. 

Odporúčame oboznámiť sa s aktuálnymi nariadeniami, resp. poradiť sa s výrobcom bezpečnostného zariadenia alebo s profesijným združením.

Bezpečnostné strešné háky systém HEUEL

Bezpečnostné strešné háky musia byť pripevnené na nosnej spodnej konštrukcii a musia odolať veľkým nárazovým zaťaženiam. Preto sú nevyhnutné prieniky do strešnej krytiny RHEINZINK.
 
Pre šablónové krytiny RHEINZINK je vhodný systém Typ HEUEL. Pozostáva z hliníkovej liatinovej dosky, ktorá sa rýchloskrutkami z ušľachtilej ocele pripevní priamo na drevené debnenie, a z presahujúcej dosky s obvodovým gumovým tesnením. Na spodnej doske sú pripevnené dva závitové svorníky na uchytenie držiaka snehového zachytávača. Do strešnej  krytiny treba urobiť potrebný výrez. EPDM- tesnenie vrchnej dosky utesňuje výrez v krytinových pásoch. Pohyb krytinových pásov pod tesnením EPDM je zabezpečený.
Upozornenie: Rozmery montážnej dosky cca 240 mm x 180 mm obmedzuje použitie maloplošných šablón. Systém sa nemôže použiť na kosoštvotcové šablóny menovitej veľkosti 250.
Podrobné informácie, návody na montáž, skúšobné protokoly, ako aj dodacie podmienky a ceny dostanete priamo vo firme Heul:
Josef Heuel und Söhne GmbH
Am Lindhövel 3
D - 59846 Sundern-Hachen
T: +49 2935 9666-0
F: +49 2935 9666-60
info(at)heuel.de
www.heuel.de

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565