Šablóny

Šablóny z titánzinku RHEINZINK: kosoštvorcové, štvorcové a veľkorozmerové šablóny zaručí elegantné a trvanlivé opláštenie tradičných i moderných objektov.
  • titánzinkové šablóny pri sklone strechy od 35° 

  • pôsobivý vzhľad

  • kosoštvorcové, štvorcové a veľkorozmerové šablóny 

  • možnosť rôznych tvarov a veľkostí 

  • možnosť vyhotovenia priemyselne i v klampiarskych dielňach

  • umožňujú dokonalé zastrešenie i pri komplikovaných tvaroch 

  • ku klasickým oblastiam použitia patrí oplechovanie veží, ochrana a opravy pamiatok

RHEINZINK- šablóny

Štvorcové a kosoštvorcové strešné šablóny tvoria skupinu tzv. RHEINZINK malých šablón. Na rozdiel od dosiek, alebo šindľov s podobným optickým vzhľadom sú však pre lepšiu tesnosť po obvode vybavené spätnými ohybmi. Dajú sa vyrábať priemyselne i v klampiarskych dielňach a svojím malým formátom umožňujú funkčne i vzhľadovo dokonalé zastrešenie tiež pri komplikovaných tvaroch. Ku klasickým oblastiam použitia malých šablón patrí oplechovanie strešných vikierov, komínových telies a okrajov striech

RHEINZINK- veľkorozmerové šablóny sú vďaka svojim veľkým rozmerom predurčené na opláštenie veľkoplošných fasád a umožňujú architektovi mnohoraké možnosti štruktúrovania budovy. Možno ich klásť v rôznych šírkach, horizontálne, vertikálne alebo diagonálne. Vďaka variabilnému posunu priečnych spojov, drážok sú možné ďalšie, takmer neobmedzené možnosti stvárnenia. Týmto strešným systémom sa dajú realizovať i komplexné stavebné telesá s konvexnými a konkávnymi geometriami.

Označiť na stiahnutie. Predtým pozrieť? Kliknite na titul dokumentu. dodatočne vyžiadať poštou Veľkosť Typ Jazyk Zmena
Select all Select all
  
OCHRANA PAMÁTEK S RHEINZINKEM (Broschüre)
4 MB PDF Slovenčina 16.04.14


RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565