Klick-lišta

RHEINZINK- Klick- lištový systém z titánzinku: Lištový držiak s prefabrikovanými ukončovacími profily u hrebeňa a odkvapu výrazne uľahčuje montáž systému.
  • presné systémové diely: RHEINZINK-Klick-lištový držiak, lištový kryt ukončenia hrebeňa rozšírený, lištový kryt ukončenia odkvapu

  • dažďutesné pozdĺžne spoje na drážku od sklonu 5° vďaka vysokej prefabrikácii systému, minimalizované použitie ručného náradia a strojov

  • náhrada drevených líšt, príponiek a príponkových pásov

  • dĺžky krytinových pásov do 20 m 

  • mimoriadna hospodárnosť najmä pri nevetraných strešných skladbách

  • zjednodušená kalkulácia vďaka vysokému stupňu prefabrikácie

RHEINZINK- klick-lišta

Lištový systém sa uplatňuje ako tradičná, ešte aj v súčasnosti bežná klampiarska technika. Prvky RHEINZINK klick - lištového systému sa vyrábajú valcovaním pri jednej výrobnej operácii až do dĺžky 6 m. Tým sa zaručí najvyššia presnosť. Pre zhotovenie ďalších dielov je možné si zapožičať mobilné profilovacie zariadenie. Predprofilovaná krycia lišta je štandardne k dispozícii v dĺžke 3 m. Pre sklony striech od 5° nie je systém vybavený prídavnými tesniacimi prvkami. Pri vysokých požiadavkách na nepriepustnosť je potrebné zabudovať štruktúrované deliace vrstvy, alebo iné nepriepustné vrstvy. 
Klick- lištový pás, vyrobený z 1,0 mm hrubého pozinkovaného plechu, slúži ako možná alternatíva k variantu pripevnenia pomocou drevenej lišty a príponkových pásov. Je úplne kompatibilný s drážkami krytinových pásov a krycích líšt. Krycia lišta má zároveň na spodných koncoch špeciálne zakončenie, ktoré umožňuje jej pohodlné napojenie. V spojení s ďalšími prefabrikovanými prvkami na prekrytie hrebeňov a odkvapnice je celá montáž veľmi zjednodušená.RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565