Technika systému

Popis systému

  • pokrytie strechy od sklonu strechy 5° (8,75%) 
  • bežný sklon striech je 7° až 25°, použitie tesniacich pásikov


Dvojitá stojatá drážka sa aplikuje od sklonu strechy 5° (8,75%). Ohýbanie profilov a uzatváranie drážok sa vykonáva ručne použitím klampiarskeho náradia, alebo pomocou profilovacích a drážkovacích strojov. V súčasnosti sa medzinárodne rozšírilo používanie predprofilovaných krytinových pásov pre techniku dvojitej stojatej drážky. Veľké strešné plochy sa veľmi jemne rozčleňujú jej subtílnym prejavom, pri výške dvojitej stojatej drážky 25 mm a pri jej úzkom chrbte.
Pomocou príslušných strojov, alebo náradia je možné bez problémov zhotovovať aj zvláštne tvary, ako sú konvexné a konkávne, alebo kónické pásy.

Rozmery/hrúbky plechov

  • štandardná šírka pásov je cca 530 mm (vo zvitku 600 mm) 
  • dostupné šírky pásov sú od 400 mm do 600 mm 
  • hrúbky plechu sú 0,7 mm / 0,8 mm
  • bežná dĺžka pásov je do 10,00 m 
  • výnimočne až 16,00 m
  • dodacia dĺžka max. 7,0 m


Za medzinárodnú normu pre strechy s technikou dvojitej stojatej drážky sa považuje šírka pásu cca 530 mm (vo zvitku 600 mm) a s hrúbkou plechu 0,7 mm.
Praktické skúsenosti ukazujú, že vo výnimočných prípadoch je nevyhnutné používať užšie pásy s väčšou hrúbkou plechu. Týmto sa predchádza prehýbaniu plechu pri silnom vetre.

Všeobecne sa za maximálnu dĺžku pásu považuje 10,00 m. Výnimočne sa môžu klásť aj pásy s maximálnou dĺžkou 16,00 m. Pri tejto dĺžke pásu je veľmi dôležité správne zhodnotiť jeho upevnenie a položenie. Strešný sklon zostane ohraničený max. 30°. V prípade, že maximálne možná dĺžka pásu nepostačuje, môžu sa jednotlivé pásy spojiť na požadovanú dĺžku pomocou priečnych dilatačných spojov. 

Špeciálne formy

  • konkávne a konvexne zaoblené krytinové pásy
  • kónické krytinové pásy

Minimálny polomer pre konkávne zaoblené, predprofilované krytinové pásy je 0,6 m. Plochy s polomerom 12 m a viac nie sú pre zaoblené predprofilované pásy vhodné. Pri malých polomeroch < 0,6m je potrebné na krytinových pásoch ručne vyhotoviť stojaté drážky a manuálne kliešťami alebo skružovačkou Biegeboy vyhotoviť požadovaný oblúk. 

Pri konvexne zaoblených plochách treba drážky stlačiť, čo je technicky náročnejšie ako naťahovanie. Minimálny polomer konvexne zaoblených predprofilovaných pásov je preto 2,5 m. Plochy s polomerom 25 m a viac nie sú pre zaoblené plochy vhodné. 

Na realizáciu striech so zaobleným pôdorysom alebo striech so špecifickými detailami sa používajú kónické pásy. Šírka kónických pásov by sa kvôli remeselnému zhotoveniu mala pohybovať medzi minimálne 100 mm a maximálne 730 mm, v závislosti od zaťaženia vetrom. Pri pultových strechách by sa mala dodržať maximálna šírka krytinového pásu 530 mm.

Upevnenie

RHEINZINK- strešné krytiny realizované technikou na drážku sa nepriamo pripevnia pomocou pevných a posuvných príponiek. Na zaistenie požadovaných odstupov príponiek použite prosím našu tabuľku zaťaženia vetrom v brožúre Technika na drážkovanú krytinu – projektovanie a použitie. Pre tieto potreby je nutné vopred zistiť zaťaženie vetrom podľa normy DIN 1055 dodatok 4. Preukázanie výrobcu: Technika na stojatú drážku

 

Označiť na stiahnutie. Predtým pozrieť? Kliknite na titul dokumentu. dodatočne vyžiadať poštou Veľkosť Typ Jazyk Zmena
Select all Select all
  
Standing seam technology (checklist)
3 MB PDF Slovenčina 08.10.15


RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565