Systém snehových zachytávačov

Požiadavky systému snehových zachytávačov

Systém snehových zábran prispieva k bezpečnosti cestnej premávky a chráni chodcov pred padajúcim snehom a ľadom zo strechy. Potrebu snehových zábran upravuje stavebný poriadok jednotlivých krajín. Zariadenia zabraňujúce padaniu snehu a ľadu sa predpisujú podľa sklonu strechy, nadmorskej výšky alebo charakteru snehových zrážok. Konkrétna realizácia systému závisi od funkčného využívania budovy, napr. či ide o spoločenské budovy alebo verejné stavby a je v konečnom dôsledku v kompetencii investora.

RHEINZINK- snehové zachytávače, systém S5

Systém snehových zábran RHEINZINK S5 vyrobený z hliníka je dizajnový variant, ktorý popri vysokej nosnosti presvedčí príjemným optickým dojmom, pretože stabilné zachytávacie koľajnice sú v takej istej povrchovej úprave RHEINZINK ako strecha. Strecha a snehová zábrana tvoria jeden celok zodpovedajúci i najvyšším estetickým nárokom.
Výhody na prvý pohľad:

•príjemná optika použitím jednotného krycieho materiálu RHEINZINK
•celkový filigránsky dizajn
•rýchla a jednoduchá montáž
•bez možnosti strešných prienikov
•možné aj diagonálne použitie (napr. na úžľabiach)
•pozostáva z troch perfektne zosúladených systémových prvkov: S5-snehová svorka, S5-snehová koľajnica,  S5-držiak ľadu 

Alternatívy: 

Odporúčame snehové zábrany, ktoré sa upevňujú špeciálnymi svorkami na drážku. Dostatočne dimenzované a ohybuvzdorné rúrky zabránia zosuvu snehu zo strechy.RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565