Dvojitá stojatá drážka

Dvojiá stojatá drážka z titánzinkového plechu sa používa pre sklony strech už od 5°.
  • elegantný vzhľad vďaka jemnosti drážok

  • titánzinok harmonizuje s tradičnou i modernou architektúrou

  • možnosť vyhotoviť kónické pásy, taktiež riešiť konkávne a konvexne zaoblené plochy

  • realizovateľné už od sklonu strechy 5°

  • jednoduchá a efektívna pokládka strechy z titánzinku

  • dažďutesný pozdĺžny drážkovaný spoj

  • predprofilované titánzinkové strešné pásy do dĺžky 10,0 m

RHEINZINK- dvojitá stojatá drážka z titánzinku

Dvojitá stojatá drážka predstavuje vzhľadom na používanie zinku v stavebnom klampiarstve zdokonalenie pôvodnej tzv. dutej drážky, resp. jednoduchej stojatej drážky. Tento spôsob bol v literatúre popísaný už v roku 1899 a v súčasnosti jednoznačne predstavuje najpoužívanejší spôsob pri krytinách so sklonom pod 35° (minimálny sklon je 5°, 8,74%). Názov „dvojitá stojatá drážka" pritom označuje klasický spôsob pozdĺžneho spájania dvoch vedľa seba ležiacich kovových krytinových pásov nad úrovňou vodnej hladiny. Medzinárodne je uznaná dvojitá stojatá drážka, vytvorená na vopred profilovaných krytinových pásoch, o výške 25 mm. 

Ohýbanie profilov a uzatváranie spojov sa zhotovuje ručne, alebo pomocou profilovacích a drážkovacích strojov. Taktiež výroba zvláštnych tvarov - konvexných a konkávnych zaoblení, alebo kužeľových pásov sa dá robiť bez problémov pomocou vhodných strojov, alebo náradia. Dvojitá stojatá drážka zdôrazňuje svojou jemnou štruktúrou a množstvom variácií pre jednotlivé detaily tradičnú architektúru s rovnakou samozrejmosťou, ako sa vyžaduje aj u návrhov súčasnej architektúry.

Systém RHEINZINK- CLIPFIX a inovované príponky: nová éra spolehlivého upevnenia

Download - slovensky / česky
Označiť na stiahnutie. Predtým pozrieť? Kliknite na titul dokumentu. dodatočne vyžiadať poštou Veľkosť Typ Jazyk Zmena
Select all Select all
  
OCHRANA PAMÁTEK S RHEINZINKEM (Broschüre)
4 MB PDF Slovenčina 16.04.14


RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565