Oplechovanie komína

Opláštenie komína titánzinkom RHEINZINK

Opláštenie komína titánzinkom RHEINZINK

Oplechovania komínov prírodným titánzinkom RHEINZINK spoľahlivo a trvalo vyriešia problémy s netesnosťou u prestupov v strešnej krytine. Opláštenie komínov ovplyvňuje celkový vzhľad striech ako priestorový, zo strechy vystupujúci stavebný prvok. Komín predstavuje stavebný doplnok s vysokou estetickou hodnotou, harmonicky sa doplňujúci s mnohými architektonickými štýlmi a s najrôznejšími stavebnými materiálmi. Odborné funkčné napojenie na strešnú krytinu môže byť efektívne vyriešené pomocou materiálu RHEINZINK- mäkký zinok.

Označiť na stiahnutie. Predtým pozrieť? Kliknite na titul dokumentu. dodatočne vyžiadať poštou Veľkosť Typ Jazyk Zmena
Select all Select all
  
Architektonické detaily
845 KB PDF Slovenčina 10.07.13
  
OCHRANA PAMÁTEK S RHEINZINKEM (Broschüre)
4 MB PDF Slovenčina 16.04.14


RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565