Okraje striech & záveterné lišty

Hier steht ein alternativer Text
 • zvýraznenie okrajov striech, atík atď.

 •  výrazný architektonicky detail

 •  vysoká optická hodnota

 • bezúdržbové strešné okraje

 • plynulý prechod k fasádam RHEINZINK
   
 •  zaujímavé kombinácie materiálov

 • široké možnosti stvárnenia

 • možnosť zhotovenia rôznymi technikami RHEINZINK: uhlová stojatá drážka, technika šablón, klick – lištový systém, fasádne systémy
   


RHEINZINK- okraje striech & záveterné lišty

Techniky RHEINZINK, ktoré sa používajú pri odvodnení striech, pri konštrukcii žľabov a obkladov podhľadov, umožňujú vyhotovenie veľmi kvalitných okrajov striech pri mäkkom zastrešení. Pre vonkajšie i vnútorné odvodnenie sa dajú zhotoviť strešné okraje s dlhodobou tesniacou funkciou. Navyše svojou exponovanou polohou na hornej hrane budovy sú dobre viditeľné mimoriadne výrazné architektonické prvky. 

Aj záveterné lišty a štítové opláštenia z materiálu RHEINZINK sú dôležité detaily, ktoré štýlovo dotvárajú celkový imidž objektu a streche prepožičiavajú štruktúrnu jedinečnosť. Vďaka vynikajúcim spracovateľským vlastnostiam materiálu a rozmanitým možnostiam modernej klampiarskej techniky a techniky zhotovovania profilov sú štíty a strešné presahy výraznými estetickými prvkami, umocňujúcimi celkový optický dojem a trvalú hodnotu stavebného objektu.      

Označiť na stiahnutie. Predtým pozrieť? Kliknite na titul dokumentu. dodatočne vyžiadať poštou Veľkosť Typ Jazyk Zmena
Select all Select all
  
Mauerwerksabdeckung (Produktinformation)
614 KB PDF Deutsch 03.07.17
  
Abdeckungen und Anschlüsse (Planung und Anwendung)
3 MB PDF Deutsch 15.12.17


Označiť na stiahnutie. Predtým pozrieť? Kliknite na titul dokumentu. dodatočne vyžiadať poštou Veľkosť Typ Jazyk Zmena
Select all Select all
  
OCHRANA PAMÁTEK S RHEINZINKEM (Broschüre)
4 MB PDF Slovenčina 16.04.14


RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565