Obklady muriva & štítových hrán

Hier steht ein alternativer Text
  • pre okraje striech, rímsy, okenné parapety a múry každého druhu

  • ekonomické riešenie dlhodobej ochrany fasád z RHEINZINK-QUALITY ZINC

  • vynikajúce vlastnosti materiálu

  • estetická náročnosť

  • životnosť a bezúdržbová optická harmónia najrozličnejších stavebných materiálov

  • ekologický certifikát

  • testovaná kvalita

  • efektívne techniky montáže

RHEINZINK- obklady muriva & štítových hrán

Zrážková voda, ktorá prenikne do muriva, môže mať ďalekosiahle následky. Tieto siahajú od prevlhnutia, opadávania omietky až po neopraviteľné poruchy statiky muriva. Oplechovanie múrov, strešných okrajov, ríms a okenných parapiet RHEINZINK poskytuje spoľahlivú ochranu. Vďaka osvedčeným technikám uchytenia umožňujú tieto prvky nielen efektívnu montáž, ale aj bezpečnú a dlhodobú ochranu pred  prenikaním zrážok. Krytiny RHEINZINK ponúkajú ekonomické riešenie.

Označiť na stiahnutie. Predtým pozrieť? Kliknite na titul dokumentu. dodatočne vyžiadať poštou Veľkosť Typ Jazyk Zmena
Select all Select all
  
Mauerwerksabdeckung (Produktinformation)
553 KB PDF Deutsch 30.11.12
  
Abdeckungen und Anschlüsse (Planung und Anwendung)
3 MB PDF Deutsch 23.06.20


Označiť na stiahnutie. Predtým pozrieť? Kliknite na titul dokumentu. dodatočne vyžiadať poštou Veľkosť Typ Jazyk Zmena
Select all Select all
  
OCHRANA PAMÁTEK S RHEINZINKEM (Broschüre)
4 MB PDF Slovenčina 16.04.14


RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565