Polotovary

RHEINZINK – tabule a zvitky 

Od 60-tych rokov minulého storočia vyrábame vysokohodnotné RHEINZINK - tabule a zvitky, ktoré sa medzičasom používajú na celom svete. Tento polotovar sa vyrába vo valcovni v Datteln podľa noriem STN 988 Zinok a zliatiny zinku. Tabule a zvitky tvoria základný materiál našich strešných a fasádnych systémov i kompletného sortimentu pre odvodnenie striech. Mnohí odborní remeselníci využívajú na zhotovenie vlastných strešných, fasádnych a lemovacích profilov náš materiál, a to práve kvôli jeho vynikajúcim spracovateľským vlastnostiam a tvarovateľnosti.

Spektrum dodávaných polotovarov je široké:

  • 4 produktové línie: RHEINZINK-PATINA, PROTECT, COLOR a INTERIEUR Produktové línie
  • štandardné hrúbky materiálu od 0,65 mm do 1,0 mm, na objednávku do 1,5 mm
  • tabule do dĺžky 6 m
  • zvitky do hmotnosti 5 t
  • perforovaný plech s voľným prierezom A0 od 46%
  • ťahokov s s voľným prierezom A0 od 63%
  • perforované povrchy: rôzne dierovania, potlače, mriežky na objednávku- Perforované povrchy


QUALITY ZINC – miera kvality pre stavebný zinok

Firma RHEINZINK podlieha pravidelnej kontrole/ testovaniu zo strany TÜV Porýnie. Táto uznávaná nemecká kontrolná inštitúcia vytvorila vlastnú stupnicu kvality pre stavebný zinok. Qualitäts-Kriterienkatalog obsahuje všetky materiálové parametre a prípustné tolerancie vzhľadom na kvalitu polotovaru (zvitky a tabule). 

Kontrolu vykonáva neohlásene šesťkrát ročne poverený kontrolór z TÜV Porýnie. Zvláštna pozornosť sa venuje overovaniu tých kvalitatívnych hodnôt, ktoré presahujú normu, napr. menšia povolená odchýlka hrúbky  ±0,020 mm,  menšie tolerancie dĺžok a šírok ako +2,0/-0 mm a zvýšená medza ťažnosti (Rp 0,2).

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565