Medzistrešné odvodnenie striech

Konštrukčné príklady

Ďalej nájdete všeobecné pokyny na realizáciu a potrebné dimenzovanie rôznych žľabových detailov. Ďalšie informácie o upevňovaní, usporiadaní a priereze žľabových hákov a o umiestnení rozstupov žľabových dilatácií nájdete v brožúre Technika na drážkovanú krytinu– navrhovanie a použitie v časti Na stiahnutie.

Závesné odvodnenie strechy

  • produkty odvodňovacieho systému podľa normy STN 612
  • montáž so sklonom alebo bez sklonu
  • dimenzovanie závesného žľabu podľa STN 12056-3

Závesné strešné žľaby možno klásť so sklonom alebo bez sklonu odtoku
Stojaca voda v žľaboch nepredstavuje žiaden nedostatok.
V prípade silného dažďa nad bežný priemer zrážok sa voda odvádza cez prednú stranu žľabu.

Nadrímsový žľab

  • produkty odvodňovacieho systému podľa normy STN 612
  • montáž so sklonom alebo bez sklonu
  • dimenzovanie zaveseného žľabu podľa normy STN 12056-3

Nadrímsový žľab sa odlišuje od zaveseného žľabu iba dodatočným zabudovaním rímsového obloženia, ktoré je technicky celkom oddelené od strešného žľabu. Pokiaľ nie je možné zabudovať príslušenstvo na odvodnenie striech RHEINZINK, treba ho zhotoviť ručne. Opláštenie ríms sa vykonáva pomocou príponkových pásov alebo prilepením na celoplošnú podkladovú konštrukciu. Minimálny priečny sklon obkladu nesmie byť menší ako 3°, aby sa nenahromadila stojatá voda.

Špeciálne formy podrímsového žľabu

  • realizácia odkvapového žľabu môže byť s hranatým profilom
  • vonkajšia  a vnútorná realizácia

Keďže podrímsový žľab neumožňuje odvodnenie strechy smerom von, patrí k vnútorným žľabom. V tomto prípade treba dodržiavať technické pokyny a dimenzovanie vnútorných odvodňovacích systémov podľa normy STN 120 56.

Napriek tomu sa žľaby s vonkajšou funkciou riešia ako pododkvapové žľaby. Podľa šírky rímsy možno pododkvapové žľaby realizovať ako jedno- alebo dvojdielne. Remeselne zhotovený hranatý žľab sa vkladá buď k nemu vyrobenému držiaku alebo do celoplošnej drevenej konštrukcie.RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565