Medzistrešné odvodnenie striech

Výrobný program

RHEINZINK- PRODUKTOVÉ LÍNIE - na každú požiadavku, správne riešenie

  • Balkónový zástrčný žľab je dodávaný v povrchovej kvalite RHEINZINK- CLASSIC walzblank a RHEINZINK- prePATINA blaugrau.

Systémové komponenty

Na balkónový zástrčný žľab možno použiť zvodové rúry menovitej veľkosti 50 a  60. Použiť možno kompletné príslušenstvo hranatých žľabov RHEINZINK<br />s menovitou veľkosťou 200, napr. žľabové čelá, hrdlá, závesné kotlíky alebo žľabové rohy. Balkónový zástrčný žľab RHEINZINK umožňuje montáž bez použitia žľabových hákov,<br />špeciálne profily sa jednoducho zastrčia do žľabovej lišty s drážkou v tvare profilu C,<br />známeho zo systému otočných hákov RHEINZINK.<br />Balkónový zástrčný žľab je uspôsobený pre rozmery 200-ového hranatého žľabu,<br />vhodného pre odvodnenie malých plôch ako sú balkóny, prístrešky a zastrešenia pre autá. Použiť možno kompletné príslušenstvo hranatých žľabov RHEINZINK<br />s menovitou veľkosťou 200, napr. žľabové čelá, hrdlá, závesné kotlíky alebo žľabové rohy. Hliníková lišta s drážkou v tvare C profilu sa pripevňuje v priamej línii v nosnej časti<br />zospodu k odvodňovanej ploche alebo s doplnkovým dielom "lištovou kotvou"<br />na konce krokiev bez čelného dreva.<br />Žľabový profil a lišta s drážkou sú navzájom prispôsobené tak,<br />aby zabezpečovali vzájomné pevné spojenie. Použiť možno kompletné príslušenstvo hranatých žľabov RHEINZINK<br />s menovitou veľkosťou 200, napr. žľabové čelá, hrdlá, závesné kotlíky alebo žľabové rohy.


RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565