Technika systému

Popis systému

  • kladenie horizontálne, vertikálne a diagonálne
  • viditeľné upevnenie


RHEINZINK – vlnité profily sa hodia podobne ako panelové systémy na budovy s moderným technologickým vzhľadom, ako sú priemyselné budovy a objekty. Aj na opláštenie malých plôch, napríklad na balkónové zábradlia sú k dispozícii ľahko montovateľné varianty s dlhou životnosťou. Často sa používajú v kombinácii s inými druhmi opláštenia.

Vlnité profily sa môžu klásť horizontálne, vertikálne a diagonálne, čo poskytuje bohaté možnosti stvárnenia. 

 RHEINZINK- vlnité profily sa upevňujú vhodnými skrutkami alebo nitmi viditeľne v žliabkovej časti profilu. Montáž sa realizuje zdola nahor.

Rozmery/hrúbky plechov

Vlnité plechy majú sínusový tvar. K dispozícii sú dva rôzne prierezy:

  • W 18/76–837 a W 27/111–778
  • hrúbka materiálu 0,8 a 1,0 mm
  • štandardné dĺžky 2000 mm až 4000 mm
  • max. dodávaná dĺžka 5000 mm


Pri priamom upevňovaní sa vyrovnávajú dĺžkové zmeny obmedzením veľkosti fasádnych panelov na max. 4000 mm a zosúladením dilatácie podkladovej konštrukcie. Platí to aj pri použití viacvrstvovej podkladovej konštrukcii.

Vzniknuté horizontálne a vertikálne škáry možno realizovať rôzne, napr. prostredníctvom rímsového alebo lizénového profilu alebo prekrytím profilov.

Špeciálne formy

  • konkávne a konvexne zaoblené profily


Vlnitými profilmi možno realizovať aj konkávne a konvexne zaoblené pôdorysy budov. Rozhodujúci je polomer a dĺžka profilov.

V prípade konkrétnej realizácie sa prosím obráťte na príslušného obchodno-technického poradcu nášho technického oddelenia.

Upevnenie

RHEINZINK vlnité profily sa upevňujú viditeľne na dne žliabku nitmi alebo samovrtnými skrutkami na kovovú podkladovú konštrukciu. Odstup podkladovej konštrukcie je o.i. závislý od záťaže vetrom, od druhu nosnej konštrukcie, statického systému a nosnosti opláštenia. Nutný je statický výpočet.

Na stiahnutie: dimenzačná tabuľka

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565