Stavebná fyzika

Ochrana pred poveternostnými vplyvmi

Opláštenie zozadu odvetranej fasády preberá ochranu nosnej konštrukcie, hydrofóbnej tepelnej izolácie fasády a spodnej konštrukcie pred poveternostnými vplyvmi. Zavesené, zozadu odvetrané fasády sa vyznačujú vysokou odolnosťou pred náporovým dažďom. 

Fyzikálne procesy spôsobujú, že nedochádza ku kapilárnemu prieniku vody ani k priamemu navlhnutiu tepelnoizolačných vrstiev. Okrem toho je tu možnosť odvádzať vlhkosť vetracou štrbinou. Takýmto spôsobom navlhnuté vrstvy rýchlo schnú a nemajú negatívny vplyv na tepelnú ochranu.

Norma DIN 185 16-1 stanovuje odvetrávanú vrstvu min. 20 mm medzi opláštením a vonkajšou stenou, resp. tepelnou izoláciou. Odstup možno miestne redukovať napr. podkladovou konštrukciou alebo nerovnosťami steny až na 5 mm. Predpokladajú sa vetracie a odvetrávacie otvory na päte fasády, okraji strechy i na prienikoch s prierezmi min. 50 cm² na 1 m dĺžky steny.

hore

Ochrana pred teplom

Tepelná ochrana v zime
Tepelný tok prúdiaci v zime zvnútra von sa označuje súčiniteľom prechodu tepla (hodnota U). Čím menšia je jeho hodnota, o to menšie je množstvo von prúdiaceho tepla. Hodnota U sa určuje tepelnou vodivosťou tepelnej izolácie a hrúbkou izolačného materiálu. Vysoko účinná tepelná izolácia, ako ju vyžaduje EnEV - Nariadenie o úspore energie- významne prispieva k ochrane životného prostredia a už po krátkom čase sa investícia zúročí nízkymi nákladmi na vykurovanie. Používajú sa izolačné materiály podľa normy STN 13162 typu WAB. Odborná aplikácia a montáž izolačnej vrstvy znižuje tepelné straty. Treba sa vyhýbať tepelným mostom, teda tým častiam konštrukcie, ktoré chlad rýchlejšie pohlcujú a ďalej odvádzajú, alebo aspoň minimalizovať ich účinok na priľahlé časti. Pri výpočtoch súčiniteľa prestupu tepla (hodnota U/energetická bilancia) treba zohľadňovať straty energie účinkom tepelných mostov v kotviacich a upevňovacích prostriedkoch.

Popri všeobecne známych, konštrukčných tepelných mostov budovy, napr. vyčnievajúce balkónové dosky, treba pri odvetrávanej fasáde brať do úvahy montáž podkladovej konštrukcie. Značné oslabenie účinnosti tepelných mostov sa pri kovových podkladových konštrukciách dosiahne izolačnou podložkou medzi nosnou konštrukciou a stenovou konzolou (thermostop). Podkladové konštrukcie z dreva, bežné pri oplášteniach fasád technikou na drážku, sa v súčasnosti zhotovujú kvôli potrebnej hrúbke izolácie kríženým latovaním. Tým sa aj v tomto prípade redukujú tepelné mosty.

Ďalší dôležitý faktor je vetrotesnosť budovy. Netesným plášťom (sanie vetra, tlak vetra) vznikajú veľké straty vetraním /energetické straty, spojené s prievanom / ťahom (nepríjemná klíma v miestnosti). Budova musí už pred montážou zavesenej fasády vykazovať potrebnú vetrotesnosť. Masívne murivo i betón spĺňajú túto požiadavku. Prieniky (napr. okná, vetracie rúry, atď.) vyžadujú inštaláciu tesnenia proti vetru. 
Minimálna tepelná izolácia je uvedená v norme DIN 4108 – Tepelná izolácia v pozemných stavbách. Ju nutné dodržiavať nariadenie EnEV (Nariadenie o úspore energie) v platnom znení.

Tepelná ochrana v lete

Tepelná ochrana v lete znamená zabrániť nežiaducemu prehrievaniu interiéru budovy priamym alebo nepriamym slnečným žiarením. Upravuje to norma DIN 4108-2 i EnEV (Nariadenie o úspore energie).
Tepelný tok prúdiaci z vonkajšieho priestoru dovnútra treba podľa možnosti čo najviac minimalizovať. Najnovšie to zabezpečí kvalitná tepelná izolácia ako aj vhodná materiálová skladba konštrukcie. Prednosťou zavesenej, zozadu odvetranej fasády je, že veľká časť tepla dopadajúceho na opláštenie je odvádzaná preč vďaka  konvektívnej výmene vzduchu.

hore
hore

Protipožiarna ochrana

Metalické fasády s kovovou podkonštrukciou a zodpovedajúcimi upevňovacími prvkami spĺňajú najvzššie požiadavky na nehorľavosť (trieda materiálu A1, DIN 4102, DIN EN 13501)

V norme DIN 18516- 1: 2010- 06 popisovaná protipožiarna ochrana odkazuje požiadavky podľa vzorkovníka technických stavebných podmienok časť 1, príloha 2.6/11. Ďalšie požiadavky popisujú stavebný poriadok vzoriek alebo stavebný poriadok danej krajiny. 

RHEINZINKvykonal obsiahle testovania k rôznym fasádnym systémom vo Viedni. Testované systémy splnili podľa normy Ö-NORM 3800-5 v súlade s DIN 41102-20 všetky skúšobné kritériá. 

Bližšie informácie a skúšobné správy obdržíte na vyžiadanie.

hore
RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565