Konštrukčné príklady

V zásade je vhodná zozadu vetraná fasáda.
Zozadu vetraná fasáda je viacvrstvový systém, ktorý pri kvalifikovanej realizácii zaručuje dlhodobú životnosť. Je odolná voči nárazovému dažďu, čím zvyšuje bezpečnosť a trvanlivosť stavby.

Zabudovaný odvetrávací priestor chráni nosnú konštrukciu, tepelnú izoláciu i spodnú konštrukciu pred prienikom vlhkosti z nárazového dažďa a vody z topiaceho sa snehu.
Prípadnú vnikajúcu vlhkosť dokáže pohltiť a odvádzať vzduchová vrstva prepojená s vonkajším prostredím.
Detailné informácie ohľadom skladby fasády sú k dispozícii v našich konštrukčných produktových listoch.RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565