RHEINZINK-stavebné profily

Stavebné profily

Ku všetkým profilovým systémom sú k dispozícii potrebné stavebné profily, napr. soklový, profil nadpražia, ostenia, vonkajšie parapety atď. Zhotovujú sa individuálne na základe skice so všetkými mierami a uhlami a s vyznačením pohľadovej strany. Štandardná dĺžka profilov je 2000 mm alebo 3000 mm. Podľa požiadavky sú možné aj iné rozmery.
Soklové a nadokenné preklady možno zhotoviť s čiastočnou perforáciou spodnej strany, aby sa zabezpečilo potrebné vetranie. Dodatočný perforovaný plech nie je potrebný, čím sa značne ušetria náklady na montáž a zvýrazní sa estetický vzhľad.
Systémové centrum RHEINZINK ponúka rôzne profilované vzory.

 

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565