Gerüstanker

Kotvenie konštrukcie

V Nemecku platia dve od seba nezávislé normy DIN na kotvenie lešenia do nosnej konštrukcie. DIN 4420-3 sa jednoznačne vzťahuje na kotvenie lešenia z rúr a spojovacích prvkov. Jedná sa pritom o normovanie, ktoré sa vzťahuje špeciálne na dočasné lešenie. 
Kotvy dimenzované a zabudované podľa DIN 4420-3 možno použiť len jednorázovo. Pre zavesené zozadu odvetrávané fasády sa používajú trvalo zabudované kotviace zariadenia (trvalé fasádne kotvy) podľa normy DIN 4426. Norma "Bezpečnostno-technické požiadavky na pracoviská a komunikácie" definuje podmienky použitia, prípustné vzdialenosti a statické požiadavky. Pri plánovaní treba zohľadniť fixné kotvy fasády. 
Polohu kotiev je popri statických požiadavkách nutné plánovať aj s ohľadom na neskorší raster fasády.  

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565