Vlnitý profil

Hier steht ein alternativer Text
  • plynulý tvar sínusovej krivky s filigránsky pôvabným vzhľadom

  • trvalá ochrana budovy pred poveternostnými vplyvmi- použitím predsadenej zozadu odvetranej fasády

  • smer pokládky môže byť horizontálny, vertikálny, diagonálny a sú možné kombinácie smerov 

  • úsporný stavebný profil s dvoma využiteľnými plochami

  • realizovateľné aj zaoblené plochy

  • jednoduchá, rýchla montáž 

  • priame upevnenie na podkladovú konštrukciu

  • k dispozícii v prevedení predzvetranýpro modrošedý

RHEINZINK-vlnitý profil

Plynulý tvar klasickej sínusovej krivky dodáva vlnitým profilom zváštny filigránsky pôvab. Rôzne spôsoby kladenia – horizontálne, vertikálne alebo diagonálne – umožňujú jemné štruktúrovanie fasády i jej výrazné členenie na rôzne plochy. Mäkké svetelné a tieňové efekty dokážu práve na veľkých plochách vytvoriť pôsobivé optické oživenie.

Označiť na stiahnutie. Predtým pozrieť? Kliknite na titul dokumentu. dodatočne vyžiadať poštou Veľkosť Typ Jazyk Zmena
Select all Select all
  
Fasádne Systémy
913 KB PDF Slovenčina 08.03.13


RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565