Technika systému

Popis systému

  • kladenie horizontálne, vertikálne a diagonálne
  • viditeľné upevnenie

RHEINZINK- trapézové profily sa hodia podobne ako panelové systémy na budovy s moderným technologickým stvárnením, ako sú priemyselné budovy a objekty. Aj na opláštenie malých plôch, napríklad na balkónové zábradlia sú k dispozícii ľahko montovateľné varianty s dlhou životnosťou. Často sa používajú v kombinácii s inými druhmi opláštenia.

Trapézové profily možno klásť horizontálne, vertikálne a diagonálne. Strana A i strana B sa môže použiť ako pohľadová plocha, čo umožňuje mnohoraké možnosti stvárnenia.

Rozmery/hrúbky plechov

Trapézové profily majú rebrovitý tvar. K dispozícii sú dva druhy prierezov:

  • T 25/88–700 a T 25/128–768
  • hrúbka materiálu 0,8 a 1,0 mm
  • štandardné dĺžky 2000 mm až 4000 mm
  • max. dodávané dĺžky 5000 mm

Pri priamom upevňovaní sa vyrovnávajú dĺžkové zmeny obmedzením veľkosti fasádnych panelov na max. 4000 mm a zosúladením dilatácie podkladovej konštrukcie. Platí to aj pri použití zloženej / viacvrstvovej podkladovej konštrukcii.

Vzniknuté horizontálne alebo vertikálne škáry možno vytvoriť rozličným spôsobom, napr. zozadu položeným stykovým plechom alebo lizénovými profilmi.

Upozornenie: prekrytie profilov v priečnom smere nie je v tomto systéme možné. 

 

Upevnenia

RHEINZINK- trapézové profily sa upevňujú viditeľne na dne žliabku nitmi alebo samovrtnými skrutkami na kovovú podkladovú konštrukciu. Odstup podkladovej konštrukcie je okrem iného závislý od záťaženia vetrom, druhu nosnej konštrukcie, od statického systému a nosnosti opláštenia. Nutný je statický výpočet.

Na stiahnutie: Dimenzačná tabuľka

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565