Trapézový profil

Hier steht ein alternativer Text
  • výrazne hranatý, stroho elegantný tvar 

  • profil dvoch tvárí:
     pohľadová plocha možná zo strany A alebo zo strany B


  • trvalá ochrana budovy pred poveternostnými vplyvmi - predsadená, zozadu odvetraná fasáda

  • smer pokládky horizontálny, vertikálny, diagonálny, možné kombinácie smerov

  • hospodárny profilový systém s dvoma použiteľnými plochami

  • jednoduchá, rýchla montáž

  • upevnenie priamo na podkladovú konštrukciu

  • v prevedení RHEINZINK-prePATINA blaugrauRHEINZINK-trapézový profil

V horizonálnom, vertikálnom, ako aj v diagonálnom usporiadaní pôsobí rebrovitý lichobežníkový profil so svojimi hranatými tvarmi stroho elegantne. Efekt plný kontrastov, ktorý vzniká pri dopade svetla, je omnoho intenzívnejší ako pri vlnitom profile, ktorý pôsobí mäkšie. Trapézový profil si vyslúžil názov „profil dvoch tvárí“, pretože ako pohľadová strana fasády môže byť použitá strana A i B.

Označiť na stiahnutie. Predtým pozrieť? Kliknite na titul dokumentu. dodatočne vyžiadať poštou Veľkosť Typ Jazyk Zmena
Select all Select all
  
Fasádne Systémy
913 KB PDF Slovenčina 08.03.13


RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565