RHEINZINK-stavebné profily

Stavebné profily

Ku všetkým panelovým a kazetovým systémom sa dodávajú potrebné stavebné profily, napr. soklový profil, profil nadpražia, ostenia, oplechovanie parapiet a pod. Zhotovujú sa individuálne. Ako podklad pre vyhotovenie slúži skica žiadaného profilu so všetkými mierami a uhlami a s vyznačením pohľadovej strany. Pri objednávkach dodávame povrchovo rovnaké profily. Jemné rozdiely spôsobené produkciou sú čisto optického charakteru a v časom sa prispôsobujú tvorbe patiny. Pri čiastkových a dodatočných objednávkach treba vždy uviesť názov objektu a odvolať sa na predchádzajúce objednávky.
Štandardná dĺžka profilov je 2000 mm alebo 3000 mm. Podľa požiadavky sú možné i iné rozmery. Soklové a profily nadpraží môžno zhotoviť s čiastočnou perforáciou, aby sa zabezpečilo potrebné vetranie. Dodatočný dierovaný plech nie je potrebný, čím sa značne ušetria náklady na montáž a neutrpí estetická stránka objektu.
Pohľadová plocha panelov alebo kaziet môže byť čiastočne alebo celoplošne perforovaná - účelovo s vetracou funkciou (napr. vetracie alebo odvetrávacie prvky pod strešným presahom) alebo slúži ako architektonický detail. Systémové centrum RHEINZINK ponúka rôzne profilované vzory.

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565