Systémová technika

Popis systému

  • horizontálna pokládka
  • montáž zdola nahor
  • nepriame a neviditeľné upevnenie


RHEINZINK horizontálne panely šírky 25 mm majú na rozdiel od drážkových panelov (Steckfalz) pevne definovanú 20 mm tieňovú škáru. Tento rozmer je daný pripevňovacou lištou, ktorá je súčasťou systému. Pokládka je výlučne v horizontálnom smere. Výhoda voči iným systémom spočíva v tom, že je možné zhotoviť panely až do dĺžky 6000 mm, čo umožňuje vytvorenie ľubovoľného rastra fasády. 

Rozmery/hrúbky plechov

  • stavebná šírka 200 mm – 333 mm
  • hrúbka materiálu 1,0 mm / 1,2 mm (1,20 mm pri stavebných šírkach  250 mm ako odporúčanie)
  • štandardné dĺžky  3000 mm a 4000 mm
  • max. dĺžka 6000 mm


Vo všeobecnosti odporúčame vystužiť panely z vopred vyhotovenými uzávermi- čielkami. Hlavne pri šírkach väčších ako 250 mm je to potrebné kvôli bezchybnosti povrchu. Tieto uzávery- čielka zabraňujú bočnému priehľadu do panelu napr. v priestore vonkajšieho rohového profilu.

Nepriame upevňovanie horizontálnych panelov na montážny profil umožňuje vyrovnanie dĺžkových zmien spôsobených rozdielom teplôt.

Vzniknuté horizontálne alebo vertikálne škáry možno vytvoriť  rozličným spôsobom, napr. zozadu položeným stykovým plechom alebo lizénovými profilmi. 

Špeciálne formy

  • konkávne a konvexne zaoblené panely
  • perforácia pohľadovej plochy


Drážkové panely (RHEINZINK- Steckfalzpaneel) možno použiť aj  pri konkávne a konvexne zaoblených tvaroch budov. Pre realizáciu je rozhodujúci polomer, šírka a dlĺžka panela.

Pohľadová plocha panelov môže byť celoplošne alebo čiastočne perforovaná, buď ako estetický prostriedok alebo za účelom vetrania, napr. ako vetrací a odvetrávací prvok pod strešnými presahmi vetraných strešných konštrukcií. Systémové centrum RHEINZINK ponúka rôzne vzorky perforácie.

V prípade realizácie sa prosím obráťte na príslušného obchodno-technického poradcu nášho technického oddelenia.

Upevnenie

RHEINZINK horizontálne panely sa pripevňujú zavesením do pripevňovacej lišty. Upevňovací profil sa upevní vždy dvoma nitmi alebo samovŕtacími skrutkami na kovovú podkladovú konštrukciu. Odstup podkladovej konštrukcie je o.i. závislý od zaťaženia vetrom, od druhu nosnej konštrukcie, od statického systému a nosnosti opláštenia. Nutný je statický výpočet.


Na stiahnutie: Dimenzačna tabuľkaRHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565