Horizontálny panel H 25

Hier steht ein alternativer Text
  • zaujímavé a pôsobivé horizontálne členenie fasády

  • dlhodobá ochrana objektu pred poveternostnými vplyvmi - predsadená, zozadu vetraná fasáda

  • výrazné členenie fasády 20 mm tieňovou škárou

  • veľký výber stavebných šírok plechu medzi 200 mm a 333 mm

  • nepriame, skryté upevnenie príponkami

  • spoľahlivé vyrovnanie dĺžkových zmien (preto sú k dispozícii panely v dĺžke 6000 mm)

  • realizovateľné sú aj zaoblené povrchy

  • jednoduchá, rýchla montáž
RHEINZINK-horizontálny panel

RHEINZINK horizontálne panely sú svojím vzhľadom podobné drážkovým panelom (Steckfalz) a pripomínajú konštrukciu drevených fasád. Prvky, ktoré majú pevne definovanú škáru šírky 20 mm a sú vybavené okrajovým profilovaním, sa montujú nepriamo pomocou špeciálneho upevňovacieho profilu RHEINZINK. Vďaka tejto technológii možno vyrovnať dĺžkové zmeny spôsobené rozdielom teplôt.

Označiť na stiahnutie. Predtým pozrieť? Kliknite na titul dokumentu. dodatočne vyžiadať poštou Veľkosť Typ Jazyk Zmena
Select all Select all
  
Fasádne Systémy
913 KB PDF Slovenčina 08.03.13


RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565