Systémová technika

Popis systému

  • pokládka vo vertikálnom, horizontálnom a diagonálnom smere
  • usporiadanie škár
  • skryté upevnenie


RHEINZINK panely sú obzvlášť vhodné na fasády, ktoré by mali svojím vzhľadom spĺňať nielen vysoké estetické nároky, ale i presvedčiť modernou technológiou. Sú to napríklad fasády priemyselných, administratívnych a verejných budov. Avšak aj pri opláštení menších plôch, ako sú vikiere, atiky, štíty sa čoraz vo väčšj miere používajú RHEINZINK panely.

Drážkové panely (RHEINZINK- Steckfalzpaneel) so stavebnou hĺbkou 25 mm a možnosťou vertikálneho i diagonálneho kladenia poskytujú mnohoraké možnosti architektonického stvárnenia. Variabilná šírka tieňovej škáry (0 mm až 30 mm) dáva možnosť individuálneho členenia.

Rozmery/ hrúbka plechov

  • stavebná šírka od 200 mm – 333 mm
  • hrúbka materiálu 1,0 mm
  • štandardné dĺžky 3000 mm a 4000 mm
  • max. dĺžka 4000 mm

Vo všeobecnosti odporúčame vystužiť panely zakončeniami. Hlavne pri šírkach väčších ako 250 mm je to potrebné kvôli bezchybnosti povrchu.Tieto zakončenia zabraňujú bočnému priehľadu do panelu napr. v priestore nadokenného prekladu.

Pri  priamom upevňovaní sa vyrovnávajú dĺžkové zmeny panelov obmedzením veľkosti dĺžky lamely na max. 4000 mm a vychýlením podkladovej konštrukcie. Platí to aj pre použitie viacvrstvovej podkladovej kovovej konštrukcie.

Vzniknuté horizontálne alebo vertikálne škáry možno vytvoriť rozličným spôsobom, napr. zozadu položeným stykovým plechom alebo lizénovými profilmi.

Špeciálne formy

  • konkávne a konvexne skružené panely
  • perforácia pohľadovej plochy


Drážkové panely možno použiť aj  pri konkávne a konvexne zaoblených tvaroch budov. Pre realizáciu je rozhodujúci polomer, šírka a dlĺžka panela.

Pohľadová plocha panelov môže byť celoplošne alebo čiastočne perforovaná, buď ako estetický prostriedok alebo za účelom vetrania, napr. ako vetrací a odvetrávací prvok pod strešnými presahmi vetraných strešných konštrukcií. Systémové centrum RHEINZINK ponúka rôzne vzorky perforácie.

V prípade realizácie sa prosím obráťte na príslušného obchodno-technického poradcu nášho technického oddelenia.

Upevnenie

Drážkové panely RHEINZINK sa systémom pero/drážka upevňujú neviditeľne nitmi alebo samovŕtacimi skrutkami na podkladovú konštrukciu.
Odstup podkladovej konštrukcie je závislý od zaťaženia vetrom, od druhu nosnej konštrukcie, od statického systému a nosnosti opláštenia. Statický výpočet je nutný.

Na stiahnutie: Dimenzačná tabuľka .RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565