Gerüstanker

Kotvenie konštrukcie

V Nemecku platia dve od seba nezávislé normy DIN na kotvenie lešenia do nosnej konštrukcie. DIN 4420-3 sa jednoznačne vzťahuje na kotvenie lešenia z rúr a spojovacích prvkov. Jedná sa pritom o normovanie, ktoré sa vzťahuje špeciálne na dočasné lešenie. 
Kotvy dimenzované a zabudované podľa DIN 4420-3 možno použiť len jednorázovo. Pre zavesené zozadu odvetrávané fasády sa používajú trvalo zabudované kotviace zariadenia (trvalé fasádne kotvy) podľa normy DIN 4426. Norma "Bezpečnostno-technické požiadavky na pracoviská a komunikácie" definuje podmienky použitia, prípustné vzdialenosti a statické požiadavky. Pri plánovaní treba zohľadniť fixné kotvy fasády. 
Polohu kotiev je popri statických požiadavkách nutné plánovať aj s ohľadom na neskorší raster fasády.  

Prikotvenie konštrukcie typ KORO

Na opláštenie fasád panelmi RHEINZINK sú obzvlášť vhodné trvalé kotvy lešenia od firmy KORO NATURSTEINSCHUTZ  UG®, typ: KORO Patent-Halter. Možno ich namontovať za tieňovou škárou, potrebný výrez sa uzavrie plastovým príchlopom.

Servis a distribúcia: 
KORO NATURSTEINSCHUTZ UG®
Schöne Aussicht 25
63571 Gelnhausen
T: +49 6051 885801-4
F: +49 6051 885801-7
koro.gmbh(at)yahoo.de
www.koro-gmbh.de

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565