Drážkový panel SF 25

Hier steht ein alternativer Text
 • zaujímavé a architektonicky výrazné členenie fasády
   
 • dlhodobá ochrana objektu pred poveternostnými vplyvmi - predsadená zozadu odvetraná fasáda

 • smer pokládky vertikálny a diagonálny

 • veľký výber stavebných šírok panelov medzi 200 mm a 333 mm

 • variabilná šírka škár 0 – 30 mm

 • dĺžky panelov do 4000 mm

 • realizovateľné sú aj zaoblené povrchy

 • rýchla montáž na princípe upevnenia na pero a drážku

 • skryté upevnenie

RHEINZINK-drážkový panel

Mimoriadnou výhodou drážkového panelu Steckfalzpaneel je, že umožňuje akúkoľvek osovú vzdialenosť v rozpätí od 200 mm do 333 mm a variabilnú šírku škár od 0 mm do 30 mm. Drážkové panely ponúkajú architektom mimoriadne tvorivé možnosti tým, že umožňujú flexibilitu pri pokládke (vertikálne a diagonálne) alebo v kombinácii s RHEINZINK horizontálnym panelom. Rôzne tvarované stavebné objekty sa dajú nanovo ozvláštniť a opticky oživiť.

Označiť na stiahnutie. Predtým pozrieť? Kliknite na titul dokumentu. dodatočne vyžiadať poštou Veľkosť Typ Jazyk Zmena
Select all Select all
  
Fasádne Systémy
913 KB PDF Slovenčina 08.03.13


RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565