Uhlová stojatá drážka

Hier steht ein alternativer Text
 • výrazné členenie plochy spôsobuje približne 12 mm široká drážka

 • pokládka môže byť vo vertikálnom i v horizontálnom smere

 • variabilné stvárnenie rôznymi dĺžkami a šírkami krytinových pásov

 • pri pokládke sa môžu škáry križovať alebo vytvárať zrkadlový obraz
   
 • dažďuodolné spojenie drážok po dĺžke

 • aplikácia predprofilovaných krytinových pásov

 • možnosť použitia pre kužeľové plochy, napr. pre konkávne a konvexne zaoblené plochy
   

Uhlová stojatá drážka

RHEINZINK drážkované systémy spájajú jednotlivé krytinové pásy v pozdĺžnom smere. Pri oplechovaní fasád sa bežne používa systém uhlovej stojatej drážky. Je charakteristický výrazným zdôraznením drážky (šírka cca. 12 mm). Pri profilovaní a uzatváraní drážok sa používa strojná technológia, čo prispieva k hospodárnemu priebehu prác. Rozdielne dĺžky a šírky krytinových pásov umožňujú realizáciu náročných, jedinečných tvarov.

Označiť na stiahnutie. Predtým pozrieť? Kliknite na titul dokumentu. dodatočne vyžiadať poštou Veľkosť Typ Jazyk Zmena
Select all Select all
  
Fasádne Systémy
913 KB PDF Slovenčina 08.03.13


RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565