Technika systému

Popis systému

 • rozmanité stvárnenie fasád s RHEINZINK systémom šablón
 • kombinačné možnosti veľkorozmerových a malých šablón RHEINZINK


Veľké fasádne šablóny
Veľkorozmerové fasádne šablóny majú relatívne veľkú pohľadovú plochu a preto sú určené na veľkoplošné opláštenia.

Malé fasádne šablóny
Svojím malým formátom umožňujú aj pri geometricky komplikovaných tvaroch dokonalé konštrukčné riešenie.

 • štvorcové šablóny
 • kosoštvorcové šablóny

Fasádne šablóny majú na rozdiel od dosiek alebo šindľov na hornej strane ohyby a na spodnej strane spätné ohyby, aby bolo možné spájanie technikou jednoduchej ležatej drážky. Na podkladovú konštrukciu sa upevňujú nepriamo pomocou príponiek alebo príponkových líšt.

Šablóny (veľkorozmerové, štvorcové a kosoštvorcové) sa dajú vyrábať z tabuľového materiálu vo všetkých variáciách a odporúčaných rozmeroch ručne v klampiarskych dielňach i strojovo.  

Rozmery/ hrúbka plechov

Veľkorozmerové fasádne šablóny

 • stavebná šírka od 333 mm do 800 mm*
 • stavebná dĺžka do 3000 mm
 • hrúbka materiálu 0,7 / 0,8 mm / 1,0 mm

Veľkorozmerové fasádne šablóny sa vyrábajú individuálne pre každý stavebný objekt podľa želaných, resp. potrebných rozmerov.

* povrchová úprava v kvalite RHEINZINK- prePATINA schiefergrau je možná len do šírky 630 mm. 

Malé fasádne šablóny

 • prefabrikované štvorcové fasádne šablóny, menovitá veľkosť 400
 • prefabrikované kosoštvorcové fasádne šablóny, menovitá veľkosť 285
 • hrúbka materiálu 0,8 mm

Špeciálne rozmery sa zhotovujú na objednávku.

 

 

Špeciálne formy

 • konvexne a konkávne zaoblené fasádne šablóny
 • fasádne šablóny rôznych geometrických tvarov


Malé fasádne šablóny sa dajú veľmi dobre prispôsobiť okrúhlym pôdorysom. Pri väčších tvaroch musia byť vopred zaoblené podľa rozmerov šablóny a polomeru budovy.

Šablóny možno zhotoviť v rôznych geometrických tvaroch, napr. trapézový alebo v štruktúre včelích plástov. 

V prípade realizácie sa prosím obráťte na príslušného technického poradcu.

Upevnenie

Pevnosť šablón RHEINZINK sa potvrdila skúškami sania vetra podľa skúšobných kritérií ETAG 006. Maximálna možná šírka veľkých šablón a požadovaná hrúbka materiálu sa určuje podľa zaťaženia vetrom na danej budove.

Pre malé i veľkorozmerové šablóny ponúkame vhodné príponky, príp. zaťahovacie pásy

V prípade realizácie sa prosím obráťte na príslušného poradcu.RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565