Šablóny

Hier steht ein alternativer Text
  • pôsobivý vzhľad 

  • kosoštvorcové, štvorcové a veľkoplošné šablóny

  • možnosť rôznych tvarov a veľkostí

  •  individuálne vyhotovenie pre každý objekt

  • prispôsobenie na komplexnú geometriu budovy a na rôzne zakrivenia

  • nepriame, skryté upevnenie príponkami

RHEINZINK- šablóny

Štvorcové a kosoštvorcové šablóny
z prírodného titánzinku tvoria skupinu RHEINZINK malých šablón. Svojím malým formátom umožňujú aj pri geometricky komplikovaných tvaroch dokonalé konštrukčné riešenie, napr. opláštenie vikierov, štítov, strešných lemov, alebo komínov.

Veľkorozmerové šablóny
predstavujú ďalší vývojový stupeň vo výrobe kosoštvorcových a štvorcových šablón. Pohľadová plocha veľkých šablón a pôsobivá štruktúra ich predurčuje predovšetkým na opláštenie veľkoplošných fasád. RHEINZINK veľkoplošná šablóna ponúka architektovi mnohoraké možnosti konštrukčných riešení. Možno ich klásť v rozličných šírkach vertikálne, horizontálne i diagonálne. Variabilné drážkovanie a rastrovanie poskytuje ďalšie, takmer neobmedzené možnosti stvárnenia. Dokonca sa dajú zhotoviť aj komplexné tvary budov s konvexným a konkávnym pôdorysom.

Označiť na stiahnutie. Predtým pozrieť? Kliknite na titul dokumentu. dodatočne vyžiadať poštou Veľkosť Typ Jazyk Zmena
Select all Select all
  
Fasádne Systémy
913 KB PDF Slovenčina 08.03.13


RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565