Údaje k ochrane dát

RHEINZINK – Vyhlásenie o ochrane údajov

Srdečná vďaka za váš záujem o návštevu RHEINZINK webovej stránky. Na našej webovej stránke vám chceme poskytnúť nielen hodnotné informácie o našich strešných a fasádnych produktoch, ale navyše aj odborné poradenstvo.

Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne a našim želaním je, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok dobre cítili. Z toho dôvodu sa toto vyhlásenie vzťahuje na vaše údaje, ktoré sa návštevou našej webovej stránky zverejnia. Súčasne vás chceme informovať, ako sa s týmito údajmi zaobchádza. Dodržiavanie zákonných predpisov o ochrane dát je pre nás samozrejmosťou. Naše pracovníčky a pracovníci sú viazaní mlčanlivosťou a pravidelne sa zúčastňujú školení v oblasti ochrany a bezpečnosti dát. V ďalšej časti vám stručne predstavíme, ako chránime vaše údaje a čo to pre vás znamená, keď použijete naše on-line ponuky. Prioritou je dodržiavanie zákonných predpisov o ochrane údajov, telekomunikačného zákona a ďalších ustanovení o ochrane údajov.

Môžete nám plne dôverovať! Vaše osobné údaje sa zakódujú a prenášajú digitálnymi bezpečnostnými systémami. Naše webové stránky sú chránené technickými opatreniami voči poškodeniu, zničeniu alebo neoprávnenému prístupu.

Prístupové údaje

Kliknutím na naše internetové stránky dostane RHEINZINK prístupové údaje, ktoré sa z bezpečnostných dôvodov ukladajú do pamäti a identifikujú:

 • názov poskytovateľa internetu
 • krajinu, z ktorej pochádzate
 • webovú stránku, z ktorej ste nás navštívili
 • hľadaný výraz, ak prichádzate na našu stránku prostredníctvom prehliadača
 • webové stránky, ktoré u nás navštívite
 • užívateľský systém (webový prehliadač, operačný systém), ktorý ste použili
 • súbory, ktoré ste stiahli z našej stránky (napr. dokumenty v PDF alebo vo Worde)
 • trvanie, ako aj
 • dátum a čas návštevy

Tieto údaje sa vo firme RHEINZINK vyhodnotia, umožnia nám optimalizovať naše stránky a spracovať obsahy konkrétne pre vás, napr. rozpoznať vás ako opakovaného návštevníka našej internetovej ponuky. Ak disponujete existujúcim záznamom, môžu sa mu v mnohých prípadoch priradiť nové údaje.

Osobné údaje

Osobné údaje sú informácie, ktoré sa explicitne používajú na vašu identifikáciu. Podľa § 4 Z 1 Zákona na ochranu osobných údajov 2000 spadajú pod to informácie, ako napr. vaše meno, poštová, e-mailová alebo IP adresa. Osobné údaje ukladáme k prístupovým údajom do pamäti dodatočne len v tom prípade, keď nám ich sami dobrovoľne poskytnete, napr. v rámci registrácie, ankety, tendru, dopytu, prihlásenia sa na newsletter alebo pri realizácii on-line objednávky. Osobné údaje sa využívajú len v potrebnom rozsahu a len vami, resp. zákonne povoleným účelom. Na bezpečný prenos vašich údajov používa RHEINZINK v zabezpečených oblastiach kódovacie metódy. To znamená, že komunikácia medzi vašim prehliadačom a napr. našim objednávacím systémom nie je na internete pre iných čitateľná. Použitie nášho objednávacieho systému platí mimochodom i ako súhlas na uloženie a použitie vašich údajov zo strany RHEINZINK. Keď ste sa prihlásili so svojou e-mailovou adresou na našom newsletteri, vašu e-mailovú adresu použijeme okrem poskytnutia našich služieb i na vlastné reklamné účely, až kým sa z newslettera neodhlásite.

Postúpenie osobných údajov tretej osobe

V určitých oblastiach poskytuje RHEINZINK svoje služby spoločne s vybratými / dôveryhodnými partnermi. Títo tak isto dodržiavajú prísne ustanovenia o ochrane údajov. Odovzdanie osobných údajov nastáva výlučne:

 • pri spracovaní zákazkových dát, napr. pri on-line objednávke
 • v ojedinelých prípadoch a to len s vašim súhlasom

 

Ďalšie informácie, ako napr. dobrovoľne vyplnené údaje k vašim ťažiskovým témam, ktoré preferujete, sa tretej osobe nepostupujú. Štátnym organizáciám a úradom sa poskytujú osobné údaje len v rámci zákonných a súdnych povinností.

Linky

Popritom sa nachádzajú na našej webovej stránke tzv. hyperlinky ku stránkam našich predajcov, predovšetkým našich kooperačných partnerov. V týchto prípadoch sa postúpia z našej webovej stránky priamo na stránku iných predajcov. Spoznáte to o.i. podľa zmeny URL. Ak sa cez takúto tzv. hyperlinku dostanete na webovú stránku niektorého kooperačného alebo reklamného partnera, podlieha použitie vašich údajov výlučne pravidlám ochrany údajov tejto firmy. Tu už nemôžeme prevziať zodpovednosť za dôverné zaobchádzanie s vašimi údajmi, pretože nemáme žiaden vplyv na to, ako tieto firmy dodržiavajú ustanovenia ochrany údajov.

Vylúčenie ručenia pri linkách / linkoch

Ak na našej webovej stránke, vrátane on-line-shopu, odkážeme linkom na internetovú stránku tretej strany, znamená to jednoznačne nasledovné: Nemáme žiadny vplyv na formu a obsahy prelinkovaných stránok, jednak pri prvom zverejnení týchto strán na internete, ani pri uverejnení nášho linku, ani v neskoršom období, keď sa napríklad stránky aktualizujú alebo dopĺňajú. My i naši dodávatelia údajov nemáme možnosť obsahovo preverovať alebo ovplyvňovať prelinkované stránky. Preto touto cestou dôrazne vyhlasujeme, že si formu a obsahy takýchto prelinkovaných stránok tretích strán neprivlastňujeme a nepreberáme ručenie za obsah týchto tretích strán.

Právo na informácie a ich odvolanie

Ak písomne vyzvete RHEINZINK alebo vami poverenú osobu, aby vaše osobné údaje opravil, ďalej nepoužíval alebo vymazal, samozrejme to okamžite zrealizujeme. Ak ste registrovaný ako užívateľ, ponúkame vám možnosť, osobne nahliadnuť do údajov a prípadne ich vymazať alebo zmeniť.

Určité služby našej webovej stránky môžete využiť len v tom prípade, ak ste súhlasili so spracovaním a postúpením vašich údajov. Týka sa to hlavne žiadostí o prospekty a informácie. Kedykoľvek vám na požiadanie i bez uvedenia dôvodu poskytneme informáciu o vašich dátach, ktoré sú u nás uložené. Taktiež vy máte možnosť kedykoľvek svoje údaje zablokovať, opraviť alebo dať vymazať a odvolať sa proti anonymnému alebo pseudonymnému získavaniu a ukladaniu údajov za účelom optimalizácie našej webovej stránky. Môžete tiež kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť svoj súhlas na postúpenie, získanie a použitie vašich údajov.

Používanie tzv. cookies využitím / prostredníctvom Google – Analytisc

Naša webová stránka využíva službu Google-Analytics – službu analýzy webových stránok Google Inc. Google-Analytics používa tzv. „cookies“. Slúžia na to, aby bola naša ponuka pre užívateľa prístupnejšia, zrozumiteľnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia, a tiež umožňujú použitie určitých funkcií. Zaznamenávajú sa (zaevidované sú) napríklad informácie o firemnom systéme, o prehliadači, vašej IP adrese, vami vyhľadanej webovej stránke (Referrer-URL) a dátum a čas vašej návštevy na našej webovej stránke. Informácie o používaní našej webovej stránky získané týmto textovým súborom sa prenášajú a ukladajú na jeden zo serverov Googlu v USA. Google tieto informácie použije na vyhodnotenie nášho využívania webovej stránky, na zostavovanie reportov pre prevádzkovateľov o aktivitách webových stránok a na ďalšie služby spojené s použitím webových a internetových stránok. Google tieto informácie eventuálne odovzdá tretím osobám, ak tak predpisuje zákon alebo pokiaľ tieto tretie osoby tieto údaje spracovávajú z poverenia. Toto použitie sa robí anonymne alebo pseudoanonymne. Bližšie informácie nájdete priamo v Googli www.google.com/intl/de/privacypolicy.html.

Váš prehliadač môžete nastaviť tak, že dostanete informáciu o použití cookies, a v konkrétnom prípade sa rozhodnete, či cookies prijmete alebo ich zásadne odmietnete. Bližšie informácie si nájdite prosím v pokynoch vášho internetového prehliadača. Neakceptovanie cookies môže obmedziť funkčnosť našej webovej stránky. Cookies nespôsobia na vašom počítači žiadne poškodenia a neobsahujú vírusy.

Čo sú to cookies?

Cookies sú veľmi malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači, keď sa pohybujete na internetových portáloch RHEINZINK. Slúžia výlučne na to, aby odlíšili váš počítač od ostatných užívateľov, ktorí sú súčasne online. Využívanie cookies na našich internetových portáloch je nevyhnutné kvôli perzonalizácii servisu na našich internetových portáloch. Naše cookies neobsahujú žiadne osobné informácie. Navyše, cookies uložené na našich serveroch sú prístupné len nám a žiadna iná webové stránka ich nemôže načítať. Väčšina prehliadačov je nastavená tak, že cookies automaticky prijíma. Ak nechcete využívať výhody cookies, môžete túto funkciu vo vašom prehliadači deaktivovať. Berte pritom do úvahy individuálne možnosti nastavenia vášho prehliadača. Naše webové stránky môžete samozrejme prezerať aj bez cookies. Môže to však viesť k obmedzeniu funkčnosti našich ponúk.

Sú cookies nebezpečné?

Cookies neprestavujú pre váš počítač žiadne nebezpečenstvo. Niektoré firmy, ktoré túto technológiu používajú, zhromažďujú dáta na reklamné účely a na prieskum trhu. Naše cookies slúžia tiež len týmto účelom. Počítač si môžete nastaviť tak, že naše cookies môže počítač prijímať, ale môže fungovať aj bez nich. V tomto prípade sa však vaše údaje neukladajú a pri ďalšej návšteve ich treba znovu uviesť.

Cookie - hlásenia

Váš prehliadač je možno tak nastavený, že vždy hlási, keď prijíma cookie. Pri otvorení každej stránky portálu RHEINZINK sa musí nanovo odoslať identifikačný cookie, čo pôsobí dosť rušivo. Mali by ste preto tieto hlásenia vo vašom prehliadači deaktivovať.

Ďalšie aktívne obsahy (napr. JavaScript, ActiveX)

JavaScript, ActiveX alebo iné ovládacie prvky a skriptovacie programovacie jazyky na webových stránkach, ktoré obsahujú východzie kompontenty, môžete z bezpečnostných dôvodov hocikedy deaktivovať. Naše webové stránky možno ovládať aj bez JavaScripu.

Bezpečnosť údajov

RHEINZINK používa technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich údajov proti náhodnej alebo úmyselnej manipulácii, strate, zničeniu alebo prístupu neoprávnenej osoby. Naše bezpečnostné opatrenia sa vylepšujú priebežne s technickým pokrokom. Vaše osobné údaje sa zhromažďujú na serveroch RHEINZINK v Nemecku.

Vylúčenie ručenia pri škodách

Za škody, ktoré vzniknú použitím nášho internetového portálu alebo online e- shopu, odhliadnuc od príčiny, ručíme len za tie, ktoré boli spôsobené úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti zo strany našich zákonných zástupcov, vedúcich a iných pracovníkov. Platí to aj v prípade porušenia predzmluvných a vedľajších zmluvných povinností, neoprávneného konania i škôd a následkom škôd. V danom prípade ručíme len do tej miery, ak boli vzniknuté škody predvídateľné. Naše ručenie je ohraničené podľa výšky sumou 3.000 Eur na jeden prípad. Uvedené úpravy neplatia, keď škoda vyplýva, z toho, že jeden z našich zákonných zástupcov, vedúcich a iných pracovníkov porušil úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti dôležitú povinnosť pre dosiahnutie zmluvy.

Uplatnenie a dodržiavanie tohto Vyhlásenia o ochrane údajov

RHEINZINK sa zaväzuje dodržiavať zásady ochrany údajov tak, ako je vyššie uvedené. Ak by ste mali otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete sa na nás obrátiť. Tak isto sme vám k dispozícii pri žiadosti o informácie, ak máte podnety, resp. sťažnosti.

Informácia o našich autorských a ochranných právach

Firma RHEINZINK si vyhradzuje výlučné autorské a ochranné práva na všetky stránky svojho internetového portálu, hlavne čo sa týka ich formátovania, úpravy, obsahov, ponúk, ako aj príslušne software a ich obsahy.

Výhrada

Upozorňujeme vás, že naše pravidlá ochrany dát sa môžu zmeniť v dôsledku zmien v poskytovaní služieb alebo zmenou právneho stavu. O revidovanom „Vyhlásení o ochrane údajov“ vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu na vašu e-mailovú adresu a v prípade potreby požiadame o váš súhlas so zmenenými podmienkami.

Bratislava, 13.2.2012

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565