Vizuálne vibrujúci objekt

16.12.2016
Centrum starostlivosti o zdravie, Nozay, Francúzsko - titánzinok RHEINZINK- prePATINA schiefergrau

Centrum starostlivosti o zdravie, Nozay, Francúzsko

Centrum starostlivosti o zdravie, Nozay, Francúzsko - titánzinok RHEINZINK- prePATINA schiefergrau

Centrum starostlivosti o zdravie, Nozay, Francúzsko - titánzinok RHEINZINK- prePATINA schiefergrau

Centrum starostlivosti o zdravie, Nozay, Francúzsko - titánzinok RHEINZINK- prePATINA schiefergrau

Centrum starostlivosti o zdravie, Nozay, Francúzsko - titánzinok RHEINZINK- prePATINA schiefergrau

CENTRUM STAROSTLIVOSTI O ZDRAVIE, NOZAY, FRANCÚZSKO

Architekt Samuel Delmas vytvoril moderný objekt, ktorý pôsobí až vibrujúcim dojmom, s okolitou krajinou však harmonicky ladí. Nové zdravotné stredisko pre Nozay a okolitý región nie je atraktívne len pre odbornú verejnosť, ale svojou dostupnosťou aj pre miestnych obyvateľov. Pruhovaný bridlicovošedý objekt z titánzinku RHEINZINK je posadený na bridlicovom podloží. Nepodriaďuje sa svojmu okoliu, je svojbytný a hrdý. Na obdiv stavia prepracované technické detaily, ladiace s funkciou budovy. Liečebný zmysel objektu je v ohnisku záujmu.

Medzi Nantes a Rennes sa prestiera krajina modrého kameňa. Rovinatý kraj spočíva na prastarej bridlicovej žile. Dlhé rady živých plotov a lesné porasty ustupujú ďalekým výhľadom. Spisovateľ Julien Gracq píše, že táto krajina pri pohľade priamo oťažieva v ľudskom oku. Evolúcia je tu odpradávna viazaná na zem, z ktorej bol kedysi dobývaný stavebný materiál pre stavbu prvých menhirov. Miestne mená odvodené od názvov minerálov, podmáčané skaly, porastené machom, ak práve nie sú prešpikované žilami červeného železa: to je Nozay.

Donedávna dodávali miestne lomy bridlicu pre väčšinu tunajších budov, veľkolepých, i tých najskromnejších. Dnes však už odvetvie toľko neprosperuje, v prevádzke zostala len jedna ťažobná spoločnosť. Prichádza ponurý osud vidieckych oblastí spôsobený dlhodobo stúpajúcou urbanizáciou. Obchod i služby sa sťahujú do miest. Lekárska profesia nie je výnimkou. Ako zabrániť odchodu lekárov do dôchodku a opúšťaniu vidieka kvôli mestu? Vznikol nápad združiť špecialistov rôznych odborov na mieste, kde by našli spoločné zázemie a priestor na prilákanie ďalších odborných zdravotníkov z regiónu. Súťaž na návrh regionálneho centra pre zdravotnú a sociálnu starostlivosť vyhrali architekti a + Samuel Delmas v roku 2012.
Mladý tím architektov navrhol budovu s jedným hlavným vchodom a dvoma krídlami s nádvoriami. Každé má svoju vlastnú funkciu. Stavba bola dokončená v marci 2015.

Z úcty k regionálnej identite sú nádvoria z modrého kameňa i sokel objektu zasadené do krajiny, z ktorej vyrastá moderný život.

Kúsky kameňa so zapustenými spojmi sú upevnené na mieste vďaka betónovej stene cez vrstvu izolácie pomocou kotevných tyčí. Suterén je zapustený do prirodzeného reliéfu lokality pre umiestnenie parkovacích plôch. Vznikol tu aj priestor pre priebežné línie radikálnej predzvetranej bridlicovošedej titánzinkovej fasády RHEINZINK. Vonkajšie steny pripomínajú tmavé priečne pruhované závesy: štyri pásma vertikálnych rebier, ktorých vertikály sú nepravidelne zrovnané v hre disjunktívnej kontinuity. Chytré položenie vzájomných rozstupov vytvára nepravidelný rytmus pomocou troch základných modulov. Pásy titánzinku zložené do tvaru V tvoria v suteréne vertikálne rebrá. Tie sú stlačené proti obloženiu medzi plochými titánzinkovými plechmi, tvoriacimi pozadia na oboch stranách. Pred oknami sú rebrá šikmé, upevnené pomocou horizontálnych prvkov. Zdanlivo jednotný systém má dvojaké prevedenie: na juhozápadnej strane je použitá vyššia hustota prvkov ako slnečné clony pre štrbinové okná, zatiaľ čo na strane severozápadnej sú rebrá naopak umiestnené tak, aby odrážali svetlo do budovy nepravidelne rozmiestnenými oknami.

Geometrická paleta je vyfarbená od tmavošedej až k najhlbšej čiernej podľa tieňov vrhaných zárezov, orientácie rebier a farebných tónov olovenej oblohy, odrážajúcich sa v kovovej ploche. Príležitostnú úlohu hrá slnko, ktoré pri svojej ceste oblohou zvýrazňuje zložitý reliéf plášťa budovy tým, že tmavé odtiene niekedy podčiarkne, inokedy potlačí.

Vo vstupnej hale materiály nadväzujú na exteriér, titánzinok aj bridlicu, tentoraz hladším a homogénnejším povrchom. Chodby vedú k sérii miestností v rodinnejšom nemocničnom štýle a ponúkajú mnohé prekvapenia. Každá chodba končí oknom, za ktorým rámuje výhľad do krajiny lodžia. Ponúka výhľad na mesto aj dúšok čerstvého vzduchu.
Otvory zarezané do dutej fasády sú opatrené svetlosivým eloxovaným hliníkom zloženým rovnakým spôsobom ako titánzinok. Ďalším zaujímavým detailom sú kužele, viditeľné na streche. Ide o strešné okná umiestnené nad spoločnými priestormi, určenými pre stretávanie alebo relaxáciu, v niektorých prípadoch slúžiacimi aj ako kancelárie. Vytvárajú presvetlenú atmosféru a zvláštny pocit objemu, ktorý interiér pôsobivo premieňa. Okná sú súčasťou siluety budovy a pôsobia ako séria svahov, odrážajúcich horizonty krajiny. Titánzinok v prevedení na stojatú drážku je položený podľa troch rovnakých fasádnych modulov. Voda odteká tesne po fasáde, takže nie je nutný odkvap. Zároveň je tým zaistená objemová kontinuita objektu.

Pri pohľade z ulice objekt pôsobí ako vítaný moderný prvok. Nesnaží sa zaradiť a zapadnúť, ani kopírovať akýkoľvek aspekt nesúrodého rozmiestnenia malých súkromných domov, víl, prístreškov a betónového telesa susednej firmy. Napriek tomu nová budova svojim vzhľadom dosahuje perfektný súlad s okolím bez potreby čokoľvek vysvetľovať.

Základné údaje o objekte
Investor: Loire-Atlantique développement SELA, Nantes a CCRN, Francúzsko
Architekt: a+ samueldelmas architectes urbanistes, Paris, Francúzsko
Jean-Pierre Nguyen Philippe Krych Airnie Calvet (design)
Philippe Krych and Audrey Lagier (stavba)
Prevedenie klampiarskych prác s materiálom RHEINZINK: Ets Raimond, Saint-Julien-de-Concelles, Francúzsko
Technické údaje    
Strecha: 950 m2, 6 t, dvojitá stojatá drážka
Fasáda:  750 m2, 6 t, špeciálne riešenie na zákazku
Materiál: RHEINZINK- prePATINA schiefergrau
Realizácia: 2015

KONZULTÁCIA VÁŠHO PROJEKTU
Konzultáciu projektu s technickým poradcom si vyžiadajte tu.

VZORKY
Bezplatné zaslanie vzoriek titánzinku RHEINZINK- prePATINA si objednajte tu.

PORADENSTVO NA STAVBE
Potrebujete odborné poradenstvo a servis na stavbe? Popíšte nám Vaše potreby tu.

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565