SPLÝVAJÚCI VERTIKÁLY

19.06.2019
Rodinný dom v Gonderange, Luxemburg, strecha a fasáda z titánzinku RHEINZINK- prePATINA schiefergrau

Rodinný dom v Gonderange, Luxemburg

Rodinný dom v Gonderange, Luxemburg, strecha a fasáda z titánzinku RHEINZINK- prePATINA schiefergrau

Rodinný dom v Gonderange, Luxemburg, strecha a fasáda z titánzinku RHEINZINK- prePATINA schiefergrau

Rodinný dom v Gonderange, Luxemburg, strecha a fasáda z titánzinku RHEINZINK- prePATINA schiefergrau

Ako blízko má moderná architektúra k tradičnému klampiarskému remeslu?

Titánzinkové opláštenie rodinného domu charakterizujú dôsledne umiestnené vertikálne línie v rôznych osových vzdialenostiach. Homogenita strechy a fasády interpretuje tradičnú stavebnú formu prekvapivo novým spôsobom. Homogénne opláštenie strechy a fasády bridlicovo šedým titánzinkom technikou uhlovej stojatej drážky pôsobí ako veľký záves, prehodený cez monolit uzavretého telesa stavby. Pri bližšom skúmaní odhalíme dôležité architektonické a remeselné detaily, napríklad u žľabov, nárožia alebo v rozvrhnutiu fasády.

V luxemburskej obci Gonderange navrhlo architektonické štúdio Valentíny HVP Architects z Remerschen súkromný obytný dom, ktorý interpretuje klasický tvar stanové strechy na štvorcovom pôdoryse veľmi neobvyklým a individuálnym spôsobom. Rámcové podmienky pre návrh zahŕňali okrem priestorového plánu klienta a výrazného sklonu svahu tiež miestne stavebné predpisy so špecifickým zadaním objemu a tvaru," vysvetľuje zodpovedný architekt Sven Kahl. „So štvorcovým pôdorysom 12 × 12 a relatívne strmou strechou o sklone asi 50° sme boli schopní maximálne využiť prípustný priestor. Aby sme však znížili vizuálne pôsobenie objemu a zároveň zdôraznili monolitický charakter budovy, chceli sme vytvoriť vertikálne pôsobenie jej plášťa, ktorý je navyše na fasáde aj na streche vytvorený rovnakým materiálom."

Titánzinok môže dvojakú funkciu strešnej krytiny a opláštenia fasády splniť spoľahlivo, esteticky presvedčivo a predovšetkým je dlhodobo trvanlivý vďaka svojej dlhej životnosti. Vybraný bol preto RHEINZINK- prePATINA schiefergrau, z ktorého vyrobená uhlová stojatá drážka vyzerá ako ohromný záves prehodený cez telo budovy. Na povrchu prePATINA je voliteľná modrošedá alebo bridlicovo šedá farba patiny vytvorená špeciálnym výrobným postupom. Pre ľudské oko sotva postrehnuteľné atmosférické vplyvy v priebehu času vytvárajú na povrchu prírodnú ochrannú patinu, ktorá spoľahlivo chráni samotný materiál.

Bridlicovo šedý tón strechy a veľké plochy fasády kontrastujú smerom do svahu s bronzovou farbou hliníkového materiálu garážových dverí a vchodu, ktoré sú kvôli vyváženiu proporcií z ich objemu vyjmuté.

Línia záhybov v jednotnom osovom rastru
Vzhľadom na svažitý terén sa do budovy vstupuje horným poschodím, kde je umiestnená ako deliaca úroveň galéria s šatňou. Schodisko vedie do dolného, ​​cez dve poschodia otvoreného obývacieho priestoru na strane do údolia. V poschodí, teda už v podkroví, nájdeme tri spálne, dve kúpeľne a kanceláriu.

Základná myšlienka formovania fasády je zrejmá iba pri bližšom skúmaní: Titánzinkové pásy boli vyrobené v rôznych šírkach, pričom na prvý pohľad na nich nemôžete vysledovať žiadny systém, ani pravidelný rytmus. Delenie a dispozície sa totiž riadi premyslene rozvrhnutým systémom, ktorý súvisí s rozmiestnením a rozmery okien.

„Rozdelili sme každú stranu budovy na šírku o deviatich osiach vždy v rovnakej vzdialenosti. Okná sme umiestnili vždy presne medzi osami," opisuje Sven Kahl usporiadanie fasády. „V obytnom priestore, ktorý je otvorený v dvoch podlažiach, zaberie toto rozdelenie rytmus stĺpa a priečky. V poschodí nad nimi sa do tohto vzoru radí okná s výrazným umiestnením cez odkvapovú hranu. Rozloženie pásov je tiež orientované podľa os, takže každé okno končí stranou na líniu drážky, ktorá beží bez prerušenia od strechy až k päte fasády."

Súčasťou architektonické myšlienky vertikálnych línií sú opticky eliminované žľaby, ktoré sa v skutočnosti objavujú iba ako línie prechodové hrany. Krytina je tam ukončená vodotesne, takže dažďová voda zo strechy môže prúdiť priamo na fasádu a zhromažďuje sa až dole v žľabe. Opticky výrazný žľab mohol byť preto vynechaný, rovnako ako prevetrávacie otvory: zadná úroveň ventilácie fasády je spojená s úrovňou strechy, takže vzduch môže voľne prúdiť od päty budovy až do prevetrávacích otvorov tesne pod strechou.

Štyri rôzne šírky bez prestrihu

Strecha a fasáda rodinného domu v Gonderange pôsobí homogénnym vzhľadom nielen pohľadovo, ale sú rovnaké aj konštrukčne. Železobetónová konštrukcia dosahuje až do výšky vetracích prieduchov na streche. Len samotný vrchol tvorí drevená konštrukcia. Na betónu je parozábrana a spodná konštrukcie z masívneho stavebného dreva, ktorá je izolovaná medzi nosníky s minerálnou vlnou 2 x 100 mm. Konštrukciu ukončuje 35 mm vrstva celoplošné izolácie z drevitého vlákna.

Ďalšiu stavebnú činnosť prevzala spoločnosť Kalbfuss GmbH, ktorá sa špecializuje na kovové strechy. „Vykonávame všetky klampiarske práce na strechách a fasádach, od oplechovania múrov a odvodnenia strechy až po kompletné opláštenie budovy technológií stojatej drážky", opisuje klampiarsky majster Thorsten Beckert činnosť rodinnej firmy z Deudesfeld / Porýnie-Vestfálsko, ktorá úspešne funguje už po tri generácie. „Podobné projekty sú vždy vzrušujúcou výzvou, pretože ukazujú, čo všetko my klampiari s titánzinkom dokážeme. V tomto prípade to bol napríklad optimalizovaný nástrih rôzne širokých pásov. Použili sme titánzinkové zvitky RHEINZINK so šírkou 600 a 670 mm. Ich ďalšie rozdelenie na štyri osové šírky 155, 220, 355 a 520 mm sme vykonali vďaka premyslenému nástrihu prakticky bez straty."

Na streche a na stenách nainštalovali spolupracovníci Thorstena Beckerta pokládku s paropriepustnou podkladovou membránou, kontralatami a plným debnením. Maximálna dĺžka pásu je 8 m v mieste, kde pokrýva vzdialenosť od žľabu k prieduchu bez priečniku na streche. Na fasáde boli použité pásy dlhé až 7,50 m, takže tu s ohľadom na čistú, nerušenú architektúru bolo možné úplne upustiť od delenia pásov naprieč.

Presnosť a čisté línie

Thorsten Beckert poukazuje na ďalšiu zaujímavosť: „Zatiaľ čo konvenčné plechové strechy majú často otvorené žľaby a falcované okraje, tu je to práve naopak. Aby sme odvádzali dažďovú vodu, položili sme pod otvorené nárožia zapustený žľab z titánzinku a krytinový pás ukončili na odkvapovej hrane strechy. V dôsledku toho chýba inak typický zdvih na nároží a zvislé línie ohybu sú jasnejšie. Vďaka materiálovo rovnakému prevedení vo farbe RHEINZINK- prePATINA schiefergrau je vnútorný žľab zvonka prakticky neviditeľný."

Opísané detaily poukazujú na dôkladnosť návrhu i vykonaného remesla, s ktorými bol obytný dom v Gonderange projektovaný a realizovaný. Rovnako ako u opticky eliminovaných žľabov, osového rozvrhnutia plochy či absencie jej priečneho členenia, spočíva kvalita prevedenia práve v detailoch, ktoré nie sú nápadné, ba ani viditeľné. Naopak je na prvý pohľad zrejmá precízna architektúra, zvýraznená čistými líniami, ktorej uzavretý a monolitický charakter zvýrazňuje titánzinok na streche i fasáde.

Údaje o objekte

Projekt: Novostavba obytného domu, Gonderange, Luxemburg
Architekt: Valentíny HVP Architects, L-5441 Remerschen, Luxemburg
Strecha: 150 m² RHEINZINK- prePATINA schiefergrau, uhlová stojatá drážka
Fasáda: 400 m² RHEINZINK- prePATINA schiefergrau, uhlová stojatá drážka
Klampiarske práce s titánzinkom RHEINZINK: KALBFUSS GmbH, 54570 Deudesfeld-Desserath, Rheinland-Pfalz
Realizácia bronzového oplechovania z hliníka: ANNEN plus S.A., Manternach, Luxemburg

Rodinný dom v Gonderange nájdete v prestížnom kalendári ARCHITECTURE WITH RHEINZINK 2019.

Máte záujem o zaslanie kalendára objektov v elektronickej podobe? Napíšte nám sem.


KONZULTÁCIA VÁŠHO PROJEKTU
Konzultáciu projetku s technickým poradcom si vyžiadajte tu.

VZORKY
Bezplatné zaslanie vzoriek titánzinku RHEINZINK- CLASSIC LINE a PATINA LINE si objednajte tu.

PORADENSTVO NA STAVBE
Potrebujete odborné poradenstvo a servis na stavbe? Popíšte nám Vaše potreby tu.

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565