artCOLOR LINE

RHEINZINK- artCOLOR LINE
neobmedzená tvorivosť

ďalej

CLASSIC LINE a prePATINA LINE - živý materiál

 • prírodný materiál
 • prirodzená tvorba patiny
 • dlhá životnosť a bezúdržbovosť
 • 100% recyklovateľný
 • odolný v rôznych klimatických prostrediach
 • predzvetraný povrch v modrošedom a bridlicovošedom prevedení
 • vhodný pre remeselné spracovanie - profilovateľný, tvarovateľný, ohýbateľný
 • rozsiahly sortiment polotovarov a produktov
 • rozsiahly sortiment odvodňovacích systémov
 • aplikácia na strechy, fasády, odvodnenie a architektonické detaily

RHEINZINK- CLASSIC a prePATINA LINE

Všetky produkty z titánzinku RHEINZINK zodpovedajú vysokým požiadavkám podľa normy EN 988 tak ako aj kvalitatívnym kritériám QUALITY ZINC TÜV Rheinland. Tabule a zvitky CLASSIC a prePATINA LINE sú k dispozícii v prevedení:

 • lesklovalcovaném CLASSIC walzblank
 • modrošedém prePATINA blaugrau
 • bridlicovošedém prePATINA schiefergrau


Prírodná patina
RHEINZINK- prePATINA nadobúda v priebehu času vplyvom prostredia prírodnú modrošedú (blaugrau) a bridlicovošedú (schiefergrau) patinu. Pri lesklovalcovanom materiálovom prevedení CLASSIC LINE walzblank vzniká vďaka bodovému zrastaniu viditeľný šedý patinujúci povrch z karbonátu zinku. Pri predzvetraní je farebné zloženie prírodnej patiny vopred dané už z procesu výroby. Nejedná sa o žiadne nátery ani povrchové vrstvy, preto zostávajú zachovalé všetky pozitívne vlastnosti povrchu.

Pri použití prírodného povrchu z radu RHEINZINK- prePATINA a CLASSIC LINE môže dôjsť v oblastiach prímorskej klímy pôsobením vzduchu obsahujúceho soľ k tvorbe bielych usadenin. Tieto prírodné usadeniny sa stávajú súčasťou prírodnej patiny a vzhľadom k farebnému kontrastu sú viditeľnejšie predovšetkým na tmavšom bridlicovošedom povrchu RHEINZINK- prePATINA schiefergrau. Funkcia, ani predpokladaná životnosť materiálu tým nie je pri použití na fasády, strechy a ostatné komponenty ovplyvnená. Prírodná patina vyzerá svetlejšie v oblastiach, kde vzduch obsahuje chloridy. V regiónoch zaťažených vyšším obsahom síry vo vzduchu (napr. z výfukových plynov ) sa patina zdá byť trochu tmavšia, než obvykle.

Na objednávku sú dodávané tabule a zvitky z RHEINZINK- CLASSIC walzblank a prePATINA blaugrau s ochrannou fóliou. Polotovary RHEINZINK- prePATINA schiefergrau sú vždy dodávané s ochrannou fóliou. Produktová línia CLASSIC a prePATINA zahŕňa RHEINZINK- odvodňovací systém tak ako aj strešné krytiny a fasádne opláštenia. Požadované RHEINZINK strešné a fasádne profily sú dostupné na objednávku zo servisného centra.

Bezplatné zaslanie vzoriek titánzinku RHEINZINK- CLASSIC a prePATINA si objednajte tu.RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565