PROTECT LINE

RHEINZINK-PROTECT LINE
trvalo zušľachtený

ďalej

COLOR LINE

RHEINZINK-COLOR LINE
neobmedzená tvorivosť

ďalej

INTERIEUR LINE

RHEINZINK-INTERIEUR LINE
akcent interiéru

ďalej

PATINA LINE - živý materiál

 • prírodný materiál
 • prirodzená tvorba patiny
 • dlhá životnosť a bezúdržbovosť
 • 100% recyklovateľný
 • odolný v rôznych klimatických prostrediach
 • predzvetraný povrch v modrošedom a bridlicovošedom prevedení
 • vhodný pre remeselné spracovanie - profilovateľný, tvarovateľný, ohýbateľný
 • rozsiahly sortiment polotovarov a produktov
 • rozsiahly sortiment odvodňovacích systémov
 • aplikácia na strechy, fasády, odvodnenie a architektonické detaily

RHEINZINK- PATINA LINE

Všetky produkty z titánzinku RHEINZINK zodpovedajú vysokým požiadavkám podľa normy EN 988 tak ako aj kvalitatívnym kritériám QUALITY ZINC TÜV Rheinland. Tabule a zvitky PATINA LINE sú k dispozícii v prevedení:

 • lesklovalcovaném prePATINA walzblank
 • modrošedém prePATINA blaugrau
 • bridlicovošedém prePATINA schiefergrau


Prírodná patina
RHEINZINK- prePATINA nadobúda v priebehu času vplyvom prostredia prírodnú modrošedú a bridlicovošedú patinu. Pri lesklovalcovanom materiálovom prevedení vzniká vďaka bodovému zrastaniu viditeľný šedý patinujúci povrch z karbonátu zinku. Pri predzvetraní je farebné zloženie prírodnej patiny vopred dané už z procesu výroby. Nejedná sa o žiadne nátery ani povrchové vrstvy, preto zostávajú zachovalé všetky pozitívne vlastnosti povrchu.

Pri použití prírodného povrchu z radu RHEINZINK- PATINA LINE môže dôjsť v oblastiach prímorskej klímy pôsobením vzduchu obsahujúceho soľ k tvorbe bielych usadenin. Tieto prírodné usadeniny sa stávajú súčasťou prírodnej patiny a vzhľadom k farebnému kontrastu sú viditeľnejšie predovšetkým na tmavšom bridlicovošedom povrchu RHEINZINK-prePATINA schiefergrau. Funkcia, ani predpokladaná životnosť materiálu tým nie je pri použití na fasády, strechy a ostatné komponenty ovplyvnená. Prírodná patina vyzerá svetlejšie v oblastiach, kde vzduch obsahuje chloridy. V regiónoch zaťažených vyšším obsahom síry vo vzduchu (napr. z výfukových plynov ) sa patina zdá byť trochu tmavšia, než obvykle.

Na objednávku sú dodávané tabule a zvitky z RHEINZINK- prePATINA walzblank a prePATINA blaugrau s ochrannou fóliou. Polotovary RHEINZINK- prePATINA schiefergrau sú vždy dodávané s ochrannou fóliou. Produktová línia prePATINA zahŕňa RHEINZINK- odvodňovací systém tak ako aj strešné krytiny a fasádne opláštenia. Požadované RHEINZINK strešné a fasádne profily sú dostupné na objednávku zo servisného centra.

Bezplatné zaslanie vzoriek titánzinku RHEINZINK- prePATINA si objednajte tu.RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565