Materiál titánzinok RHEINZINK

4 produktové línie: RHEINZINK- prePATINA, PROTECT, COLOR a INTERIEUR

Značkový titánzinok

RHEINZINK je titánzinkový materiál vyrobený podľa STN 988 (STN EN 988). Zliatina RHEINZINK sa skládá z elektrolyticky čistého zinku podľa STN 1179 so stupňom rýdzosti 99,995% a z presne určených podielov prísad medi a titánu. Veľký význam tejto zliatiny spočíva okrem iných faktorov aj v jej materiálovo-technologických vlastnostiach a v typickom sfarbení, akú mu dodáva RHEINZINK - patina. Pečatí QUALITY ZINC sú dokumentované sprísnené kvalitatívne kritériá pri výrobe a ďalšom spracovaní zinku v porovnaní s DIN EN 988 a RAL RG 681. Titánzinok RHEINZINK je bezúdržbový (nepotrebuje žiadnu povrchovú úpravu), s dlhou životnosťou.
V jednom jedinom nepretržitom výrobnom procese sa materiál roztaví, leje, valcuje a natáča do zvitkov na oceľové cievky rovnomerne a v bezchybnej kvalite. Tieto zvitky slúžia na ďalšie spracovanie ako východiskový produkt na výrobu vysokohodnotného programu strešného odvodňovacieho systému RHEINZINK a hotových výrobkov na zastrešenie a na fasády, vrátane potrebných stavebných profilov. RHEINZINK sa dodáva ako CLASSIC walzblank - lesklovalcovaný a z výroby predzvetraný materiál prePATINA blaugrau s typickým modrošedým a schiefergrau - bridlicovošedým vzhľadom.


RHEINZINK je dodávaný v produktových líniách: RHEINZINK-CLASSIC a prePATINA, artCOLOR .

K produktových líniám

Vlastnosti titánzinku RHEINZINK

 • hustota (špec. hmotnosť): 7,2 g/cm3 
 • bod tavenia: 418 °C 
 • hranica rekryštalizácie: > 300 °C 
 • koeficient roztiažnosti v smere valcovania: 2,2 mm/m x 100 K 
 • koeficient roztiažnosti v priečnom smere valcovania: 1,7 mm/m x 100 K
 • modul elasticity ≥ 80.000 N/mm²
 • nemagnetický
 • nehorľavý

Ďalšie údaje o materiálno- technologických vlastnostiach nájdete v katalógu kvaitatívnych kritérií "QUALITY ZINC".

Značenie titánzinku RHEINZINK razením

Značenie materiálu

Európske normy zaväzujú výrobcu produkty značiť. Pravosť našich RHEINZINK produktov charakterizuje nasledujúce značenie.

 • RHEINZINK- tabule a zvitky: súvislé farebné značenie na spodnej strane plechu 
 • Strešné žľaby a zvodové rúry: vyrazená značka 
 • Príslušenstvo odvodňovacieho systému strechy: vyrazená značka
 • Palety s produktami odvodňovacieho systému: nálepka na balení s vyznačenými údajmi o produktoch.


Dôležitým  poznávacim znakom kvality je naša RHEINZINK vyrazená značka, ktorú nájdete na všetkých našich produktoch odvodňovacieho systému. Tento 500 kusový systém je rozmerovo zosúladený a garantovane do seba zapadá.
 ISO 9001

Kvalita

 • DIN ISO 9001:2008 certifikované
 • DIN ISO 14001:2004 certifikované
 • QUALITY ZINC 


Vynikajúce materiálové a spracovateľské vlastnosti výrobkov RHEINZINK sú výsledkom dlhodobých skúseností a neustáleho inovačného procesu. Patentovaná širokopásová liaca a valcovacia stolica a permanentné kontroly jednotlivých výrobných fáz i všetkých mechanicko-technologických vlastností a rozmerových tolerancií materiálu sú garanciou trvalého vysokého štandardu kvality.

 RHEINZINK je certifikovaný podľa normy STN ISO 9001:2008 a podlieha dobrovoľnej skúške, ktorú vykonáva TÜV Rheinland na základe prísnych kvalitatívnych kritérií QUALITY ZINC. Táto uznávaná nemecká kontrolná inštitúcia vyvinula vlastnú stupnicu kvality pre stavebný zinok. Katalóg obsahuje všetky materiálové parametre a povolené tolerancie pre kvalitu polovýrobku. Kontrolu  vykonáva neohlásene šesťkrát ročne poverený kontrolór z TÜV Rheinland.

Zvláštna pozornosť sa venuje overovaniu tých kvalitatívnych hodnôt, ktoré presahujú normu, napr. menšia povolená odchýlka hrúbky ±0,020 mm,  menšie tolerancie dĺžok a šírok ako +2,0/-0 mm  a zvýšená medza ťažnosti (Rp 0,2).

Environmental Product Declaration

Deklarácia produktov

EG-Osvedčenie o konformite/ CE- značenie

Ako výrobca strešných a fasádnych produktov sme povinní, doložiť konformitu našich produktov vo vzťahu k platným, harmonizujúcim EU- normám. Toto prehlásenie sa týka našich nie samonosných krytinových pásov stojatých drážok a klick- líšt, ako aj šablón. Tieto produkty sú odstupňované ako použiteľné v zmysle §5 zákona o stavebných produktoch. CE- značenie prikladáme spolu s dodacími papiermi.

Naše EG- prehlásenie o konformite nájdete v našom Download- okne.

REACH-vyhláška EG/1907/2006

V rámci REACH- vyhlášky EG/1907/2006 sú v Európe všetky materiály s množstvom produkcie; 1 t/ročne povinné registrovať. Okrem toho musia podľa článku 33 tejto vyhlášky výrobcovia výrobkov, ktoré obsahujú obzvlášť nebezpečné látky (SVHC) podľa článku 57 popríp. prílohy XIV tejto vyhlášky v množstve 0.1%, poukázať ich zákazníkom na tieto látky a poskytnúť potrebné informácie o bezpečnom použití týchto výrobkov.

Pre naše RHEINZINK produkty platí:

RHEINZINK nie je povinný registrovať svoje produkty v zmysle tejto vyhlášky, keďže sa v nej hovorí o výrobkoch a nie o materiáloch. Naši dodávatelia surovín už naše, pod REACH- vyhlášku spadajúce látky, registrovali a budú ich v priebehu jej predpísaného časového rámca aj registrovať. RHEINZINK- produkty neobsahujú SVHC v koncentrácii 0,1% a nie je preto povinné ich registrovať.

Naše REACH- prehlásenie nájdete v našom Download- okne.

Produktová deklarácia životného prostredia podľa ISO 14025, typ III a EN 15804

Certifikovanie budov podľa kritérií trvácnosti celosvetovo naberá na význame. Rôzne systémy certifikovania ako napríklad DGNB, LEED alebo BREEAM pritom pre potreby výpočtov ekologickej bilancie budov využívajú overené produktové dáta zo špecifických produktových deklarácií alebo zo všeobecnej dátovej banky. RHEINZINK stavia pritom na transparentnosti a pravdivých údajoch a disponuje ekologickými produktovými deklaráciami podľa ISO 14025, typ III a EN 15804 pre naše produktové línie PATINA LINE, PROTECT LINE a INTERIEUR LINE.

Informujte sa viac o vlastnostiach materiálu RHEINZINK, ktorý je ohľaduplný voči životnému prostrediu...

Označiť na stiahnutie. Predtým pozrieť? Kliknite na titul dokumentu. dodatočne vyžiadať poštou Veľkosť Typ Jazyk Zmena
Select all Select all
  
RHEINZINK PRODUKTLINIEN - Hinweise zu Material und Vearbeitung
3 MB PDF Deutsch 18.06.20
  
QUALITY ZINC (Faltblatt)
121 KB PDF Deutsch 14.09.16


RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565